Bardzo wiele zwierząt hodowlanych mieszka w skandalicznych warunkach, w brudzie, ciasnych boksach, gdzie nie mogą się obrócić, a łańcuchy wrzynają im się w ciało. Młode byczki poddawane są straszliwemu cierpieniu jakim jest wypalenie rogów - kauteryzacja. Kauteryzacja powinna być prawnie zabroniona. Przyżeganie rogów lutownicą czy też rozpalonym żelazem to niewyobrażalna głupota ludzka i okrucieństwo wobec naszych braci mniejszych. Zwierzę czuje i cierpi tak samo jak i człowiek. Przeraża nas wojna i przerażają nas obozy koncentracyjne a jednak my dla zwierząt jesteśmy tak samo okrutni jak ludobójcy. Zabroniona powinna być też kastracja bydła bez znieczulenia i obcinanie dziobów pisklakom.Powinny być też przeprowadzane kontrole gospodarstw wiejskich i sposobu ich właścicieli obchodzenia się ze zwierzętami, a od tych którzy rażąco krzywdzą zwierzęta powinni być pobierane wysokie kary wraz z ograniczeniem wolności.

Reason

Życie każdego stworzenia jest bezcenne. Powinniśmy pomóc tym, których życie od samego początku to niewola, strach,okaleczanie, ciasnota boksu a na końcu śmierć w rzezni.

Thank you for your support, Alicja Iwaniak from 456
Question to the initiator

Translate this petition now

new language version
pro

Not yet a PRO argument.

contra

No CONTRA argument yet.