• Zmiany w petycji

  at 10 Feb 2016 23:29

  Zostało dodane zdjęcie dręczonego byczka. Tekst został uzupełniony o protest przeciwko okaleczaniu zwierząt hodowlanych.
  Nowy tytuł: stop kauteryzacji i zaniedbywaniu okrucieństwu wobec zwierząt hodowanych
  hodowlanych
  Nowy tekst petycji: Bardzo wiele zwierząt hodowlanych mieszka w skandalicznych warunkach, w brudzie, ciasnych boksach, gdzie nie mogą się obrócić, a łańcuchy wrzynają im się w ciało. Młode byczki poddawane są straszliwemu cierpieniu jakim jest wypalenie rogów kauteryzacja.Kauteryzacja - kauteryzacja. Kauteryzacja powinna być prawnie zabroniona.Powinny zabroniona. Przyżeganie rogów lutownicą czy też rozpalonym żelazem to niewyobrażalna głupota ludzka i okrucieństwo wobec naszych braci mniejszych. Zwierzę czuje i cierpi tak samo jak i człowiek. Przeraża nas wojna i przerażają nas obozy koncentracyjne a jednak my dla zwierząt jesteśmy tak samo okrutni jak ludobójcy. Zabroniona powinna być też kastracja bydła bez znieczulenia i obcinanie dziobów pisklakom.Powinny być też przeprowadzane kontrole gospodarstw wiejskich i sposobu ich właścicieli obchodzenia się ze zwierzętami, a od tych którzy rażąco krzywdzą zwierzęta powinni być pobierane wysokie kary.
  kary wraz z ograniczeniem wolności.
  Neue Begründung: Życie każdego stworzenia jest bezcenne. Powinniśmy pomóc tym, których życie od samego początku to niewola, strach, strach,okaleczanie, ciasnota boksu a na końcu śmierć w rzezni.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now