Economy

STOP. Η ΚΥΠΡΟΣ ΠΑΡΑΒΙΑΖΕΙ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΩΝ ΔΑΝΕΙΟΛΗΠΤΩΝ

Petition is directed to
European citizens
65 supporters

Collection finished

65 supporters

Collection finished

 1. Launched 2021
 2. Collection finished
 3. Prepare submission
 4. Dialog with recipient
 5. Decision

H Κυπριακή νομοθεσία για τις εκποιήσεις παραβιάζει τα δικαιώματα των δανειοληπτών .Τα ανθρώπινα και συνταγματικά δικαιώματα των Κυπρίων δανειοληπτών παραβιάζονται από την εθνική νομοθεσία των εκποιήσεων (Ν.87/18 ) Οι Κύπριοι δανειολήπτες είναι απροστάτευτο επειδή παραμένει ένα ΜΕΓΑΛΟ ΚΕΝΟ κενό στο ΚΡΑΤΟΣ ΔΙΚΑΙΟΥ και η Κυπριακή νομοθεσία συγκαλύπτει το τραπεζικού εγκλήματος και τις παράνομες εκποιήσεις και τις καταχρηστικές ρήτρες.

Αυτό πρέπει να σταματήσει ΤΩΡΑ.

Η Κυπριακή νομοθεσία ΟΦΕΙΛΕΙ να περιλαμβάνει σαφή πρόνοια για την ακύρωση των καταχρηστικών ρητρών των δανειακών συμβολαίων.

Η Κυπριακή νομοθεσία ΟΦΕΙΛΕΙ να προσφέρει στον δανειολήπτη τα κατάλληλα ένδικα μέσα για να σταματά ή να αναστέλλεται η εκποίηση έως ότου το δικαστήριο εξετάσει τον καταχρηστικό χαρακτήρα του συμβολαίου.

Reason

Το Κράτος δεν έχει μεριμνήσει για να εφαρμόζονται αποτελεσματικά η Οδηγία 93/13/ΕΟΚ(1) ,η οδηγία 2005/19/ΕΚ(2) και η Οδηγία 1023/2019 (ΕΕ) του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ης Ιουνίου 2019.

Αντίθετα ο εθνικός νόμος 87/18 έχει θέσει τις τράπεζες υπεράνω του νόμου και έχουν δικαίωμα να εκποιούν ακόμα και αν ο δανειολήπτης αμφισβητεί την νομιμότητα του υπολοίπου και του δανειακού συμβολαίου.

 Ο Επίτροπος Δικαιοσύνης της Ευρωπαικής Ένωσης αποκάλυψε ότι η Κυπριακή νομοθεσία για τις εκποιήσεις παραβιάζει τα ανθρώπινα δικαιώματα και τα δικαιώματα των δανειοληπτών. Ο κ. Ρέιντερς αποκάλυψε ότι εξετάζονται διαδικασίες επί παραβάσει εναντίον της Κύπρου.(6/10/20)

Η Κομισιόν απέστειλε επιστολές στην Κυπριακή Κυβέρνηση το 2013, το 2019 και στις 18/2/21 έστειλε επιστολή αιτιολογημένης γνώμης ( formal letter)

Κάποια Κόμματα εξακολουθούν να "μπλοκάρουν" τη συζήτηση στη βουλή ενώ οι πολίτες χάνουν τα σπίτια και τις περιουσίες τους που τα εκποιούν παράνομα οι τράπεζες και τα "χαρίζουν" στα κένα ταμεία στο 15% της αξίας τους.

 

Το Κράτος Δικαίου και η  Ευρωπαική Προστασία των Καταναλωτών και των Μικρομεσαίων Επιχειρήσεων ενάντια στις αθέμιτες πρακτικές και τις καταχρηστικές (παράνομες) χρεώσεις των τραπεζών ΔΕΝ έφτασε στην Κύπρο. Σαν αποτέλεσμα περιουσίες εκποιούνται παράνομα.

Το Κύπρος είναι η χώρα με την πιο αργή και την πιο ακριβή "Δικαιοσύνη" και τα δικαστήρια εκδίδουν αποφάσεις κατά παράβαση της Ευρωπαϊκής νομοθεσίας και Νομολογίας που ακυρώνονται από το Ευρωπαϊκό Δικαστήριο.

Τα κυπριακά δικαστήρια απορρίπτουν τα αιτήματα των δικηγόρων για " προδικαστικό ερώτημα στο Ευρωπαικό Δικαστήριο" ΓΙΑΤΙ????????

 

 

Η κυπριακή νομοθεσία συγκαλύπτει την διαφθορά την παρανομία και το συστηματικό τραπεζικό έγκλημα και κρατά όμηρο των τεράστιων οικονομικών συμφερόντων μια ολόκληρη κοινωνία, με τις τεράστιες παράνομες υπερχρεώσεις, των τραπεζών και τις παράνομες εκποιήσεις που «σφαγιάζουν » χιλιάδες δανειολήπτες..

Ολόκληρη η κυπριακή κοινωνία παραμένει όμηρος πανίσχυρων οικονομικών συμφερόντων. Για να βάλουμε ένα ΤΕΛΟΣ ΣΕ ΑΥΤΟ ΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΕΓΚΛΗΜΑ

Thank you for your support, Argyro Papatryfonos from Nicosia
Question to the initiator

Link to the petition

Image with QR code

Tear-off slip with QR code

download (PDF)

News

 • Καλώ τους υποστηριχτές μου να υποστηρίξουν την αναφορά του κ. Ανδρέα Τρύφωνος με αρ. 8011/2023

  Πρόκειται για νέα καταγγελία προς την επιτροπή αναφορών του Ευρωκοινοβουλίου αναφορικά με την διαδικασία των εκποιήσεων στην Κύπρο και το γεγονός ότι τα Κυπριακά δικαστηρία δεν αναστέλλουν την διαδικασία εκποίησης ενόσο εξετάζουν τον παρλανομο ή/και καταχρηστικό χαρακτήρα των συμβατικών ρητρων και μολονότι οι αποφάσεις αυτές είναι αντίθετες με το δεδικασμένο του ΔΕΕ και υποδηλούν αμφιβόλια ως προς την ορθή ερμηνεία της οδηγίας 93/13 τα δικαστήρια αποφεύγουν να αποταθούν στο ΔΕΕ που είναι το αρμόδιο οργανο να ερμηνεύει τις οδηγιες σύμφωνα με το άρθρο 267 ΣΛΕΕ και η πρακτική αυτή είναι εις βάρος των δικαιωμάτων των καταναλωτών

  Πέραν τούτου ενημερώνω... further

 • 1. Μετά την υποβολή της καταγγελίας μας, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή και το Ευρωκοινοβούλιο μας ενημέρωσαν ότι παρακολουθούν την κατάσταση αλλά δεν έχουν αποφασίσει ακόμα να λάβουν μέτρα.

  2. Σήμερα έχουν παρέλθει 2 και πλέον έτη από την επιστολή αιτιολογημένης γνώμης ημερομηνίας 18/2/2021 που ΕΕ απέστειλε στην Κύπρο λόγω μη ικανοποιητικής συμμόρφωσης της με τις οδηγίες για την προστασία των καταναλωτών.

  3. Μετά την επιστολή αιτιολογημένης γνώμης η Κύπρος συμμορφώθηκε τυπικά αντικαθιστώντας τον νόμο για την προστασία των καταναλωτών 93(Ι)96 με τον Ν. 2021(Ι)(112) με σκοπό να δώσει την εντύπωση στην ΕΕ ότι ανταποκρίθηκε θετικά και αποφύγει τις κυρώσεις .

  4. Οι αρχές απέφυγαν να ενημερώσουν τους καταναλωτές, ως είχαν υποχρέωση, για αυτή την... further

 • Έχω αποστείλει επιπρόσθετες επεξηγήσεις για τον τρόπο που ο νόμος 87/18 παραβιάζει τα δικαιώματα των καταναλωτών που πηγάζουν από το Δίκαιο της Ένωσης ως ακολούθως :
  Dear JUST-E2 Team
  Pursuant to my complaint regarding the gross violation of EU legislation on consumer protection and effective judicial protection (articles 6(1) and 7(1) of the EU Directive 93/13/EEC and article 47 of the Charter on Fundamental Rights by the national legislation on Mortgages and the transfer of immovable properties amendment 87/18 some 18 months ago, and in response to your latest email for which I thank you, please find attached some additional information on a historical review of amending this law , in such a way as to progressively and retroactively... further

Δεν θέλουμε οι ευάλωτοι δανειολήπτες να χάσουν τα σπίτια τους, αλλά να ξέρουν το ακριβές υπόλοιπο τους, και να μπορούν να ζητήσουν δικαίωση στα δικαστήρια

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now