Success
Construction

Parkhaus an der Loupescht. Wëlle mir dat ? NEE!

Petitioner not public
Petition is directed to
Gemeng Junglinster
211 supporters

Petition has contributed to the success

211 supporters

Petition has contributed to the success

 1. Launched 2022
 2. Collection finished
 3. Submitted
 4. Dialogue
 5. Success

The petition was successful!

Parkhaus an der Loupescht. Wëlle mir dat ?

 • D’Sécherheet vun de Kanner ass a Gefor!
 • Verbauen vum Duerfkär wou Duerffester stattfannen. 
 • Keng Platz fir kulturell an interkulturellt Treffen

Eis Alternativ: En zentraalt Parkhaus gehéiert bei d’Haaptstrooss (Jongmett):
- net an de Kanner hire Revéier,
- méi accessibel fir d’Leit aus den Nopeschdierfer.
- kiss and go fir de bestehende Parking bei der Schoul,
effiziente Bussystem,.   

Reason

E Parking war firgesin, enneriirdesch oder och net, an der Jongmett. Wat as mat deem Projet geschitt? Et wir di ideal Platz, well en zentral, op der Haapstrooss geng leien an een eng direkt Verbindung zum Commerce, Schoul, Museksschoul, Kultur, an zum ëffentlechen Transport hätt. D’Leit aus den Nopeschdierfer wieren méi séier am Zentrum.

Thank you for your support

Link to the petition

Image with QR code

Tear-off slip with QR code

download (PDF)

This petition has been translated into the following languages

News

 • Liebe Mitglieder,

  Wir laden Sie herzlich ein, an der Generalversammlung mit anschließender Konferenz "Repenser nos espaces urbains pour promouvoir la santé et le bien-être" teilzunehmen, die von Dr. Camille Perchoux moderiert wird.

  Mit freundlichen Grüßen,

  Lënster Biergeinitiativ a.s.b.l.

  Chers membres,

  Nous vous invitions cordialement à assister à l'Assemblée Générale suivie d’une conférence "Repenser nos espaces urbains pour promouvoir la santé et le bien-être", présentée par Dr Camille Perchoux.

  Cordialement,
  Lënster Biergeinitiativ a.s.b.l.

  Dear members,

  We cordially invite you to attend the General Assembly followed by a conference "Repenser nos espaces urbains pour promouvoir la santé et le bien-être", presented... further

 • Merci fir Är Ënnerstëtzung!
  Thank you for your support!
  Danke für Ihre Unterstützung!
  Merci pour votre soutien!

  Lenster Biergerinitiativ

 • Mir wënsche Iech schéi Feierdeeg an e gudde Rutsch an dat neit Joer.

  Mat beschte Gréiss,
  Lënster Biergerinitiativ a.s.b.l.

  Don't forget to become a member
  Vergiesst net Member ze ginn
  N'oubliez pas de devenir membre
  Vergessen Sie nicht, Mitglied zu werden

D'Geschäfter op der Haaptstrooss (Rischette, Duarte) wäerten duerch d'Ewechfalen vum Parking géigeniwwer e Schued erleiden. Et wäert een net schwéier Saachen em den Eck bis bei der Loupescht schleefen fir si dann an den Auto ze tässelen. Da fiert een direkt op der Laangwiss.

Den Ego vun de Duerfpolitiker kritt eng Téitsch.

This petition has been translated into the following languages

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now