относно срочните договори за учителите в началното образование в Гърция 

petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
1,327 1,327 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Вносителят на петицията протестира, че от много години гръцкото правителство не назначава постоянен персонал, така че да отговори на постоянните функционални нужди на началното образование, а вместо това назначава учители по заместване със срочни договори, без да предоставя подходяща социална закрила за такива служители. Също така той твърди, че периодично приеманите разпоредби за назначаването на постоянен персонал не са били приложени. Вносителят на петицията твърди, че ситуацията продължава от няколко години, като последната процедура по назначаване се е състояла през 2008 г. В резултат на това в момента има десетки хиляди учители по заместване, които са били наемани с последователни срочни договори в продължение на над 15 години.Вносителят на петицията смята, че гръцкото правителство нарушава Директива 1999/70/ЕО относно Рамково споразумение за срочната работа, сключено между Европейската конфедерация на профсъюзите (CES), Съюза на индустриалците в Европейската общност (UNICE) и Европейския център на предприятията с държавно участие (CEEP), както и Директива 91/533/ЕИО относно задължението на работодателя да информира работниците или служителите за условията на трудовия договор или на трудовото правоотношение.

This petition has been translated into the following languages

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now