Energie

относно предполагаемото нарушение на Регламент № 1698/2005/ЕО и Директива 2009/28/ЕО от страна на Република България  

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
264 Supporters 264 in European Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Вносителят на петицията твърди, че държавата България не е изпълнила задълженията си съгласно европейското законодателство като произволно е прекратила схемата за подпомагане за 324 малки възобновяеми енергийни източници (ВЕИ). Въвеждането на ново законодателство е довело до изготвянето на ново ценообразуване за закупуването на електрическа енергия, произведена от соларни инсталации. Подобна промяна в ценообразуването представлява явно нарушение на европейското законодателство, което забранява изменението на фиксирани цени при каквито и да е обстоятелства. В този смисъл вносителят на петицията призовава за провеждане на разследване чрез съставянето на анкетна комисия, която да разгледа системните нарушения от страна на българските органи на правилното прилагане на европейското законодателство.

This petition has been translated into the following languages

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international