Gesundheit

относно гръдните протези и въздействието им върху здравето на жените 

Dans l'enfer des prothèses mammaires.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
14 Supporters 14 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Вносителката на петицията се оплаква, че европейските институции не са проучили рисковете за здравето, свързани с гръдните импланти, извън скандала по случая с имплантите на PIP. Тя се оплаква от липсата на налична информация, свързана с тези рискове за здравето. Според вносителката на петицията лицата, които обмислят да се подложат на хирургична намеса за поставяне на гръдни импланти, трябва да имат възможността да направят информиран избор въз основа на достатъчна и достъпна специализирана информация. Вносителката на петицията също така изразява съжаление относно липсата на подкрепа от страна на застрахователните компании за жени, чието здраве е било засегнато неблагоприятно от поставянето на гръдни импланти. Поради това вносителката на петицията призовава Европейския парламент да състави анкетна комисия относно рисковете за здравето, свързани с гръдните импланти. Освен това вносителката на петицията моли за официално признаване на „заболяването, причинено от гръдни импланти“, като се позовава на редица здравни симптоми, причинени от гръдни импланти. Вносителката на петицията призовава също за по-строги изисквания за предоставяне на информация от страна на производителите на импланти и хирурзите, поставящи импланти, относно състава на имплантите и тяхното въздействие върху здравето. В допълнение към това вносителката на петицията призовава за по-взискателна оценка на риска от имплантите преди и след пускането им на пазара. Накрая, вносителката на петицията настоява за по-голямо участие на застрахователните компании при покриването на здравните разходи вследствие на неблагоприятното въздействие от поставянето на гръдни импланти.

Thank you for your support, Dans l'enfer des prothèses mammaires.

This petition has been translated into the following languages

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international