Finanzen

от името на „Сдружение на потърпевшите от частните съдебни изпълнители и съдебната система – Солидарност“, относно солидарността за потърпевшите от частни съдебни изпълнители и съдебната система в България 

Сдружение на потърпевшите от частните съдебни изпълнители и съдебната система - Солидарност
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
10 Supporters 10 in Europäische Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Time remaining 6 weeks
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Вносителят на петицията се оплаква от правоприлагането във връзка с исканията за плащане и от начина, по който те се уреждат от българските съдилища в съответствие с Гражданския процесуален кодекс на България. Вносителят на петицията твърди, че българските съдилища не прилагат правилно Регламент (ЕО) № 805/2004 за въвеждане на европейско изпълнително основание при безспорни вземания, Регламент № 1896/2006 за създаване на процедура за европейска заповед за плащане и Директива 93/13/ЕИО относно неравноправните клаузи в потребителските договори.

Thank you for your support, Сдружение на потърпевшите от частните съдебни изпълнители и съдебната система - Солидарност

This petition has been translated into the following languages

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now