Finanzen

от името на „Сдружение на потърпевшите от частните съдебни изпълнители и съдебната система – Солидарност“, относно солидарността за потърпевшите от частни съдебни изпълнители и съдебната система в България 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
10 Supporters 10 in European Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Вносителят на петицията се оплаква от правоприлагането във връзка с исканията за плащане и от начина, по който те се уреждат от българските съдилища в съответствие с Гражданския процесуален кодекс на България. Вносителят на петицията твърди, че българските съдилища не прилагат правилно Регламент (ЕО) № 805/2004 за въвеждане на европейско изпълнително основание при безспорни вземания, Регламент № 1896/2006 за създаване на процедура за европейска заповед за плащане и Директива 93/13/ЕИО относно неравноправните клаузи в потребителските договори.

This petition has been translated into the following languages

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international