от името на ANVIFA, относно компенсация и обезщетение за жертвите на Forum Filatelico и измамата Afinsa 

petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
2,604 2,604 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Вносителят на петицията иска обезщетение за жертвите на Forum Filatelico и измамата Afinsa и призовава испанското правителство да бъде подведено под отговорност за невъзможността да гарантира адекватна защита на потребителите. Той също така призова за създаване на компенсационен фонд за покриване на загубите, понесени от жертвите, и произтичащите от тях трудности, в съответствие с Директива 97/9/ЕО.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now