Umwelt

O poškodení životného prostredia v dôsledku zmien vykonaných v zákone č. 56/2001 a vo vyhláške č. 302/2001 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
25 Supporters 25 in European Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Predkladateľ petície sa domnieva, že predmetný právny predpis nepostačuje na kontrolu emisií motorových vozidiel v Českej republike. Je presvedčený, že existuje celý rad podvodných metód kontroly, v rámci ktorých sa manipuluje s údajmi o kontrole. Vyústilo to do zvýšenia množstva emisií z vozidiel, čím sa poškodzuje verejné zdravie. Predkladateľ petície sa ďalej domnieva, že sporné právne predpisy sú v rozpore s pravidlami hospodárskej súťaže.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international