Umwelt

O poškodení životného prostredia v dôsledku zmien vykonaných v zákone č. 56/2001 a vo vyhláške č. 302/2001 

ASEM
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
23 Supporters 23 in European Union
0% from 1.000.000 for quorum
  1. Launched September 2019
  2. Collection yet 8 months
  3. Submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament. If you click "sign", you will get forwarded to get registered with the website of of the European Parliament:

Sign

Predkladateľ petície sa domnieva, že predmetný právny predpis nepostačuje na kontrolu emisií motorových vozidiel v Českej republike. Je presvedčený, že existuje celý rad podvodných metód kontroly, v rámci ktorých sa manipuluje s údajmi o kontrole. Vyústilo to do zvýšenia množstva emisií z vozidiel, čím sa poškodzuje verejné zdravie. Predkladateľ petície sa ďalej domnieva, že sporné právne predpisy sú v rozpore s pravidlami hospodárskej súťaže.

Thank you for your support, ASEM

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now