Rechtstaatlichkeit

Om kontroversiella ändringar av lagstiftningen om rättsväsendet i Rumänien 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
6 Supporters 6 in European Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Framställaren är bekymrad över föreslagna ändringar av tre viktiga lagar om rättsväsendet i Rumänien: lag nr 304/2004 om domstolssystemet, lag nr 303/2004 om domares och åklagares status och lag nr 317/2004 om det högsta rättsrådet. Han gör gällande att lagförslagen på ett allvarligt sätt undergräver rättsväsendets oberoende och inte tjänar medborgarnas eller landets intressen, utan syftar till att skydda korrupta politiker på hög nivå.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international