Handelspolitik

Om inställande av projektet för höghastighetsjärnväg mellan Brescia och Verona 

Petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
55 Supporters 55 in European Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Framställaren kräver att projektet för höghastighetsjärnväg mellan Brescia och Verona ska stoppas, eftersom hon anser att det är oekonomiskt och skadligt sett till den fysiska planeringen och miljön. Hon vill att ett antal kostnads-nyttoanalyser ska genomföras, i samband med vilka det främsta alternativet att överväga bör vara en uppgradering av de befintliga järnvägslinjerna. Slutligen uppmanar hon EU:s institutioner att ta reda på om det förekommit överträdelser av EU:s lagstiftning.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international