Animal rights

Om förbudet mot utfodring av svin och fjäderfä med köttmjöl 

petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
10 10 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Framställarna vill att förbudet mot utfodring av svin och fjäderfä med köttmjöl ska kvarstå överallt i EU. De framhåller att kreatursutfodring med köttmjöl under de senaste årtiondena blivit till stor skada för både människor och djur. Till och med i våra dagar finns bovin spongiform encefalopati (BSE) kvar, trots utfodringsförbudet. Köttmjöl är inget artriktigt foder för djur.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now