Animal rights

O zákaze kŕmenia ošípaných a hydiny živočíšnou múčkou 

petitioner
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
10 10 in European Union
Collection finished
  1. Launched 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Predkladatelia petície požadujú, aby sa v celej EÚ zachoval zákaz kŕmenia ošípaných a hydiny živočíšnou múčkou. Tvrdia, že kŕmenie hovädzieho dobytka takouto múčkou v posledných desaťročiach spôsobilo ľuďom a zvieratám značnú ujmu. Napriek zákazu kŕmenia sa ešte aj v súčasnosti vyskytuje bovinná spongiformná encefalopatia (BSE). Živočíšna múčka nie je vhodným krmivom pre zvieratá.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now