Rechtstaatlichkeit

O potrebe zohľadniť Chartu základných práv Európskej únie a právne predpisy EÚ vo vnútroštátnych súdnych konaniach  

E. P.
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
1 Supporter 1 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched January 2020
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Predkladateľ petície žiada Európsky parlament o objasnenie, či by súdne konania, ktorých je v Írsku účastníkom, mali zohľadňovať ustanovenia týkajúce sa Charty základných práv Európskej únie a právnych predpisov EÚ o štátnej pomoci.

Thank you for your support, E. P.

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international