End the Cage Age

Petitioner not public
Petition is directed to
Europa-Kommissionen
0 Supporters 0 in European Union
Petition process is finished
  1. Launched 2018
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Finished

This is an European Citizens' Initiative.

Flere hundrede millioner husdyr holdes i bure det meste af deres liv, og det påfører dem store lidelser. Vi opfordrer Kommissionen til at sætte en stopper for denne umenneskelige behandling af husdyr. Bure påfører hvert år et enormt stort antal husdyr lidelser. De er grusomme og unødvendige, da systemer uden bure er et holdbart alternativ. Kommissionen opfordres derfor til at foreslå lovgivning, der forbyder anvendelsen af: • bure til æglæggende høner, kaniner, hønniker, forældredyr til slagtekyllinger og æglæggende høns, vagtler, ænder og gæs • farebokse til søer • sobokse, såfremt disse ikke allerede er forbudt • individuelle kalvebokse, såfremt disse ikke allerede er forbudt

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now