Foreign affairs

Embargo na ruská paliva – Zbankrotujte Putina // #EmbargoRussianFuels #bankruptPutin

Petition is directed to
EU commission president Ursula von der Leyen; US president Joe Biden; UK prime minister Boris Johnson; Président français Emmanuel Macron; Deutscher Bundeskanzler Olaf Scholz; political leaders of the free world
193 supporters

Petitioner did not submit the petition.

193 supporters

Petitioner did not submit the petition.

 1. Launched 2022
 2. Collection finished
 3. Submitted on 24 Feb 2025
 4. Dialogue
 5. Failed

Moji příbuzní se v době psaní tohoto textu nacházejí v Kyjevě a v jeho nejbližším okolí. Kromě příspěvků na vojenský materiál, příspěvků na humanitární pomoc a případného odvozu od Ukrajinských hranic k nám domů, jim nemám doopravdy jak pomoct.

V televizi sledujeme záběry rozbombardovaného Charkova a Černihova, poničené domy v Kyjevě, a posloucháme politiky, jak jedním dechem mluví o tvrdých sankcích, a druhým dechem obhajují důležitost obchodu s Ruskem.

Nerad bych zlehčoval problémy těch, kteří se vlivem sankcí mohou dostat do finanční tísně, ale ve finále jde pořád jenom o peníze. Peníze se dají vydělat, ale ztracené lidské životy nám už nikdo nenahradí.

Musím se pokusit přispět k tomu, aby tento konflikt skončil, i když se to možná někomu může zdát beznadějné. Skutečná beznaděj je totiž nedělat nic ve chvíli, kdy vám vaši blízcí píšou zprávy jako: „Doufám, že tuto noc přežijeme.“

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

Slova podpory tuto válku neukončí, vojenská pomoc Západu je zatím nepravděpodobná a stávající sankce proti Rusku nestačí. Kdyby stačily, tato válka by už skončila. Nemůžeme dál čekat až Rusko pomalu ekonomicky vykrvácí, je potřeba Putinův režim zasáhnout tam, kde to nejvíce bolí.

Proto požadujeme okamžité uvalení embarga na ruská fosilní paliva, zejména zemní plyn a ropu.

Svým podpisem jsme si vědomi dopadů, které to může mít na naše pohodlí a životní úroveň, ale i kdybychom nemohli jinak než pořádat veřejné sbírky na podporu svých spoluobčanů dotčených těmito sankcemi, tak je to nesrovnatelné s utrpením ukrajinského lidu, náklady dlouhotrvajícího konfliktu a s dopady na naši vlastní bezpečnost v případě úspěchu ruské agrese.

Smyslem této petice je sjednotit ty, kteří již nyní volají po tvrdších sankcích, aby podpořili jedno konkrétní opatření, které společnými silami prosadíme.

+++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++

*** Co od Vás teď potřebujeme ***

 1. Podepište tuto petici.
 2. Sdílejte tuto petici. Krátký odkaz: https://openpetition.eu/!bankruptputincz
 3. Čtěte zprávy zaslané na e-mail, kterým jste se podepsali.

**** Jaký je plán ****

 • Fáze 1: získávání příznivců
 • Fáze 2: spojení se s nebo začlenění se do podobných iniciativ jako je tato
 • Fáze 3: usilování o podporu občanských spolků a známých osobností
 • Fáze 4: nátlak na politické představitele, aby toto embargo zavedli

***** S čím můžete ještě pomoci *****

 • Pomoc s vedením kampaně: pokud máte s něčím podobným zkušenosti, tak se neváhejte ozvat autorovi této petice pomocí tlačítka „Dotaz na iniciátora“ pod peticí.
 • Pomoc s překladem a organizací v dalších zemích: pokud nejste z České republiky, nebo i jen mluvíte cizím jazykem a chcete pomoct, tak se rovněž neváhejte ozvat. Petici můžete přeložit do jiného jazyka kliknutím na tlačítko „Nová jazyková verze“ pod peticí.
 • Podpora dalších petic, jako je tato: Cokoliv co pomůže zvýšit povědomí veřejnosti. Jedna z významnějších petic na téma embarga na ruská paliva míří na Kongres Spojených států: https://www.change.org/p/congress-of-the-united-states-maximum-sanctions-for-putin-s-russia
 • Buďte aktivní: burcujte lidi ve svém okolí, choďte na protesty, pište politikům. Na sociálních sítích můžete například používat hashtag #EmbargoRussianFuels [česky: uvalte embargo na ruská paliva].
 • Pomáhejte, kde se dá: každá pomoc Ukrajině a jejím občanům může znamenat rozdíl mezi vítězstvím a porážkou, mezi nadějí a utrpením. Tuto krizi jsme nezpůsobili, ale můžeme pomoci ji vyřešit.

Reason

Sankce proti běžným ruským občanům nejsou dostatečně efektivní, protože v autoritářském Rusku, by možná ani hladomor a veřejné nepokoje nedonutily Putina ustoupit, ale vzpoura ruských oligarchů by to dokázala určitě. Proto sankce musí mířit přímo na tyto oligarchy, a mezi jejich nejvýznamnější příjmy patří právě obchod s ropou a zemním plynem. Udržení obchodu s těmito surovinami byl také jeden z hlavních důvodů proč byla řada ruských bank ponechána v systému SWIFT.

Smysl sankcí proti Rusku není navždy zpřetrhat naše vzájemné obchodní vztahy, ale ukončit tuto válku co nejrychleji, aby se svět mohl vrátit do normálu. Proto musíme přistoupit k těm nejtvrdším sankcím, navzdory jejich vysoké ceně, protože cena neuvalení těchto sankcí je ještě vyšší.

Vzhledem k neochotě Západu vložit se do tohoto konfliktu vojensky jsou sankce momentálně jediný nástroj, který máme. Pokud jich nevyužijeme naplno, tak hrozí, že tato Ruská agrese bude úspěšná, což by znamenalo nebezpečí pro ostatní státy v budoucnu, neboť bude zřejmé, že Západ je proti takové agresi bezmocný. Oproti tomu čím déle se tento konflikt potáhne, tím větší budou ztráty na životech, materiální a kulturní škody a koneckonců i naše vlastní náklady na pomoc Ukrajině a jejím občanům. Je tudíž v našem zájmu, aby tato válka skončila co nejdříve, a to porážkou Ruska.

Prosazení embarga na tato paliva by znamenalo otevření dveří dalším sankcím, ne jen po technické stránce, jako v případě úplného odpojení od systému SWIFT, ale i tím, že ukážeme naší politické reprezentaci svoji ochotu přijmout sankce, které dopadnou na naše pohodlí a životní úroveň.

Přesto by nebylo praktické snažit se prosadit více našich požadavků najednou, protože čím více požadavků, tím větší je šance, že nebude splněn ani jeden. Něco podobného se dá říct i o požadavcích, které nejsou dostatečně konkrétní. Slogany typu „ukončete tuto válku“ nebo „zpřísněte sankce“ jsou natolik vágní, že politici mohou vždycky tvrdit, že dělají vše, co je v jejich silách, i když nedělají skoro nic. Toto se bohužel potvrzuje i na našich dosavadních výsledcích.

Navzdory obrovské podpoře Ukrajiny ze strany veřejnosti a značnému množství iniciativ, jako je tahle, tak všeobecně je známo jen jedno heslo s konkrétním požadavkem – „Close the sky“ iniciativy za uzavření vzdušného prostoru nad Ukrajinou. Navzdory tomu, že se jim zatím nepodařilo prosadit, co požadují, tak jsou dosud jediní, kteří získali všeobecnou podporu napříč mnoha zeměmi. To nám ukazuje, že největší naději na úspěch mají iniciativy s takovými požadavky, které jsou konkrétní, srozumitelné, významně by pomohly Ukrajině a požadují je i přímo samotní zástupci ukrajinské vlády.

I kdyby se tato petice tomuto ani nepřiblížila a jediné čeho by docílila je přivedení několika málo jedinců k něčemu většímu a úspěšnějšímu, tak každý takový může být tím příslovečným kamínkem, který spustí lavinu.

Thank you for your support, Miroslav Valenta from Brno
Question to the initiator

Link to the petition

Image with QR code

Tear-off slip with QR code

download (PDF)

This petition has been translated into the following languages

News

 • Liebe Unterstützende,
  der Petent oder die Petentin hat innerhalb der letzten 12 Monate nach Ende der Unterschriftensammlung keine Neuigkeiten erstellt und den Status nicht geändert. openPetition geht davon aus, dass die Petition nicht eingereicht oder übergeben wurde.

  Wir bedanken uns herzlich für Ihr Engagement und die Unterstützung,
  Ihr openPetition-Team

 • Změny petice

  on 23 Nov 2022
 • Změny petice

  on 24 Jul 2022

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

This petition has been translated into the following languages

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now