Πολιτισμός

Change the language options for "Oppenheimer" at Moscow Cinema in Yerevan, Armenia

Η αναφορά απευθύνεται σε
Administration of Moscow Cinema
21
21% έχει επιτευχθεί 100 για τον στόχο της συλλογής
  1. Ξεκίνησε 14/7/2023
  2. Συλλογή ακόμα 15 ημέρες
  3. Υποβολή
  4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
  5. Απόφαση

Συμφωνώ ότι τα δεδομένα μου θα αποθηκευτούν . Εσείς αποφασίζετε ποιος μπορεί να δει την υποστήριξή σας. Μπορώ να ανακαλέσω αυτήν τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή .

The request is to implore fellow film enthusiasts to join the author in raising awareness and advocating for an alternative viewing option for the film "Oppenheimer" at Moscow Cinema.Specifically, the author is requesting support in signing a petition that demonstrates the high demand for an original language version of the film, allowing everyone to fully enjoy the cinematic experience without language barriers. The aim is to ensure inclusivity and provide an unparalleled viewing experience for all patrons of the cinema.

Αιτιολόγηση

The petition holds immense importance as it seeks to address a significant issue: the language barrier hindering the enjoyment of the film "Oppenheimer" at Moscow Cinema. By advocating for an original language version of the film, the petition aims to make the cinematic experience accessible to all individuals, regardless of their language proficiency. This inclusivity is crucial in allowing everyone to fully appreciate and immerse themselves in the grandeur and remarkable storytelling of the highly anticipated IMAX film. The petition serves as compelling evidence, demonstrating the overwhelming demand for an alternative viewing option, and can greatly influence the decision-making process of the dedicated cinema workers. By signing the petition and supporting this cause, we can collectively make a difference and ensure that the magic of cinema reaches and resonates with a diverse audience, transcending language barriers and creating a more enriching and inclusive cultural experience.

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας , Arin Movsesyan από , Yerevan
Ερώτηση προς τον εκκινητή

Μετάφραση αυτής της αναφοράς τώρα

Νέα γλώσσα

Συζήτηση

Ακόμα κανένα επιχείρημα υπέρ.

Ακόμα κανένα επιχείρημα κατά.

Γιατί υπογράφουν οι άνθρωποι

իմ կարծիքով ֆիլմը պետք է դիտել օրիգինալ, դերասանական խաղը գնահատելու համար, և շատ բաներ թարգմանելուց հետո կարող են կորցնել իրենց իմաստը,

Εργαλεία για τη διάδοση της αναφοράς.

Έχετε τη δική σας ιστοσελίδα, ένα blog ή μια ολόκληρη δικτυακή πύλη; Γίνε ο συνήγορος και ο πολλαπλασιαστής αυτής της αναφοράς. Έχουμε τις σημαίες, τα widgets και το API (interface) για να ενσωματώσετε τις σελίδες σας.

Υπογράψτε στο widget για τον δικό σας ιστότοπο

Δείγμα προβολής widget

API (interface)

/petition/online/change-the-language-options-for-oppenheimer-at-moscow-cinema-in-yerevan-armenia/votes
Περιγραφή
Αριθμός υπογραφών στην openPetition και, κατά περίπτωση, στις εξωτερικές σελίδες.
Μέθοδος HTTP
GET
Μορφή επιστροφής
JSON

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα