Επιστήμη

Cercedilla manifesto: Research meetings must be more sustainable

Η αναφορά απευθύνεται σε
Individual scientists and persons in charge of scientific institutions
330 Υποστηρικτές
33% έχει επιτευχθεί 1.000 για τον στόχο της συλλογής
 1. Ξεκίνησε Απριλίου 2020
 2. Συλλογή ακόμα > 6 μήνες
 3. Υποβολή
 4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
 5. Απόφαση
Συμφωνώ, ότι τα δεδομένα μου θα αποθηκευονται. Ο αναφέρων μπορεί να τα προβάλει Όνομα και τόπος και να τα προωθεί στον παραλήπτη της αναφοράς. Μπορώ να ανακαλέσω αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή.

The signatories of this petition recognize the importance of increasing sustainability in scientific meetings, in particular with regard to reducing travel, featuring plant-based catering, and being organized in a structured way. By signing this petition, the signatory promotes the organization and/or attendance of scientific meetings in the spirit of SDG12 on sustainable production and consumption, and engages in measures according to the 12 sustainability decisions of the Cercedilla Manifesto [1].

[1] A. Sanz-Cobena, R. Alessandrini, B. L. Bodirsky, M. Springmann, E. Aguilera, B. Amon, F. Bartolini, M. Geupel, B. Grizzetti, S. Kugelberg, C. Latka, X. Liang, A.B. Milford, P. Musinguzi, EL Ng, H. Suter, A. Leip* (2020) Research meetings must be more sustainable. Nature Food. doi: 10.1038/s43016-020-0065-2 https://www.nature.com/articles/s43016-020-0065-2. See view-only version here: https://rdcu.be/b3C3C

Petición en español https://www.openpetition.eu/petition/online/el-manifiesto-de-cercedilla-para-reuniones-cientificas-sostenibles

petição português https://www.openpetition.eu/petition/online/manifesto-de-cercedilla-congressos-e-seminarios-de-pesquisa-devem-ser-mais-sustentaveis

Deutsche Petition https://www.openpetition.eu/petition/online/cercedilla-manifesto-wissenschaftliche-meetings-sollten-nachhaltiger-werden

Αιτιολόγηση

How to make meeting more sustainable: checklist for organisers

I) Is a physical meeting necessary? Whether the environmental footprint of a meeting is appropriate depends crucially on the expected scientific outcome of the meeting. Tools such as telephone or video conferencing allow to substitute physical meetings effectively in most cases, saving travel times, financial and organizational resources as well as environmental impacts. For long-distance participants, remote participation should be default and physical participation justified only for team-building with new colleagues. Meetings serving mainly for exchange of information or broader discussions can be organized remotely

II) Are logistics for remote participation available? Even if organizing a physical meeting, physical presence may not be possible or necessary for all attendees. Good audio/video facilities are essential allowing active remote participation, and make emote participation a real alternative. Expenses for equipment at high quality should stand in an appropriate proportion to travel expenses, and should be considered in project funding.

III) What is the best place? Is eco-transport possible? The location of the venue should be chosen considering accessibility by attendees. Using public transport and trains should be preferred over air travel.

IV) Will the venue be powered with renewable energy? Select a venue that uses energy from renewable sources. Appropriate temperature standards should be chosen to ensure participants comfort (avoid overheating or over-cooling).

V) Are plastics, gadgets and conference materials minimized? Use tap water, avoid plastic wrapping/ cutlery, printed material and give-aways.

VI) Is sustainable catering ensured (plant-based, from sustainable and ethical production)? Plant-based and healthy meals should be the default for environmental and public health reasons. Food should be sourced from socially and environmentally sustainable supply chains, respecting high ethical standards.Early engagement with caterers and food suppliers can ensure planning of a healthy, tasty and sustainable catering.

VII) Is a food waste management plan available? Avoid food waste and over-consumption, for example by offering fewer food choices and implementing food waste prevention and management plan.

VIII) Is the co-design of the meeting ensured through good communication between organizers and attendees? The Cercedilla Manifesto conceives sustainable meetings as the result of a co-creative process that must engage both conference organizers and attendants. Good communication among organizers and attendees is crucial to raise awareness and reach the set sustainability goals. Fully remote meetings as well as physical meetings with remote participation need to adapt their communication style. For example, virtual break-out groups can allow for in-depth and casual discussions also in larger remote meetings. New digital collaboration tools that were developed for virtual collaboration (e.g. parallel working on living documents) can enrich also purely physical meetings.

How to make meeting more sustainable: checklist for attendees

IX) Do I need to travel or is remote participation better? Once meeting goals have been defined and known by all parties, together with options for remote and physical attendance, the individual decision to travel is taken under consideration of maximizing the meetings' sustainability.

X) Is my physical or remote participation well planned? Can I achieve my scientific goals? Regardless of physical or remote participation, attendance to meetings needs to be well prepared.

XI) How can I contribute at the meeting to reduce energy and resources use? Each participant must be responsible for their own energy use during the meeting. This goes from avoiding unnecessary towel washing to switching off lights and electronic devices if they are not in use.

XII) How can I help make the meeting a success for all? Take advantage of the meeting. If physical attendance is finally chosen, try to enjoy as much as possible in a multi-dimensional way: scientifically, culturally and socially. Keep in mind the environmental implications of your decisions regarding the meetings’ participation.

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας , Adrian Leip από Laveno-Mombello
Ερώτηση προς τον εκκινητή

Αυτή η αναφορά έχει μεταφραστεί στις ακόλουθες γλώσσες

Νέα γλώσσα

Νέα

Συζήτηση

Academics should lead in reducing flight, one of the fastest ways academia can reduce its carbon emissions. Some flight will be essential, but Universities, funders and more should implement measures to discourage flight and make staff conscious of their moral obligation to justify the carbon costs incurred by the design of research meetings.

Ακόμα κανένα επιχείρημα κατά.

Γιατί υπογράφουν οι άνθρωποι

 • πρίν 6 μέρες

  Great that somebody picked up the question how this challenging planetary boundaries can be tackled through individual action and professional life. Starting off with academic conferences I hope that this manifesto would also expand to other type of meetings and events.

 • Jutta TRIEBE Masciago Primo

  στον/-ην/-ο 01.07.2021

  I care about the future of my children and grandchildren to come.

 • στον/-ην/-ο 07.06.2021

  COVID has demonstrated how we can work remotely and organised global events without impact our climate by contributing reactive nitrogen and CO2 emmisions through travel

 • στον/-ην/-ο 03.06.2021

  The financial and environmental and even ethical issues of travelling for events that are aiming to address issues of climate change and other environmental problems always felt hypocritical. At the very least all events could be hybrid and offer people the option to attend online.

 • στον/-ην/-ο 03.06.2021

  The Nr has become the monster pollutant in environment threatening to our existence

Εργαλεία για τη διάδοση της αναφοράς.

Έχετε τη δική σας ιστοσελίδα, ένα blog ή μια ολόκληρη δικτυακή πύλη; Γίνε ο συνήγορος και ο πολλαπλασιαστής αυτής της αναφοράς. Έχουμε τις σημαίες, τα widgets και το API (interface) για να ενσωματώσετε τις σελίδες σας.

Υπογράψτε στο widget για τον δικό σας ιστότοπο

API (interface)

/petition/online/cercedilla-manifesto-research-meetings-must-be-more-sustainable/votes
Περιγραφή
Αριθμός υπογραφών στην openPetition και, κατά περίπτωση, στις εξωτερικές σελίδες.
Μέθοδος HTTP
GET
Μορφή επιστροφής
JSON

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition