Wszystkie osoby w wieku powyżej 18 lat, które mieszkają w Europie, mogą wziąć udział w petycji, ponieważ ochrona popielicy przez Unię Europejską jest chroniona prawem.

Chciałbym, aby wniosek z sygnatura 45 H Kelmis z dnia 20.11.2018 roku o urbanizację dla Völkersberg Hammerbrückweg, Hergenrath, Belgia, został odrzucony.

Reason

  1. środowisko siedliska myszy orzesznicy (koszatki) zostanie zniszczone przez zastosowanie urbanizacji

  2. zwierzęta, takie jak: puchacz, kania czerwona, pustułka, popielica, pustelnik, nietoperze itp., które żyją w sąsiednim europejskim rezerwacie Natura 2000 "Vallée de la Gueule en Aval de Kelmis" stracą swoją przestrzeń żerowania, co narusza europejskie prawo ochrony środowiska (Flora Fauna dyrektywa siedliskowa 92/42 / EWG, a także dyrektywa ptasia 2009/147 EWG)

Odrzucam wniosek o urbanizację tego terenu. Więcej informacji na stronie www. bihu.eu!

This petition has already been translated into the following languages

new language version
pro

Not yet a PRO argument.

contra

No CONTRA argument yet.

Tools for the spreading of the petition.

You have your own website, a blog or an entire web portal? Become an advocate and multiplier for this petition. We have the banners, widgets and API (interface) to integrate on your pages.

Signing widget for your own website

API (interface)

/petition/online/brak-urbanizacji-w-voelkersberg-ratuje-popielice/votes
Description
Number of signatures on openPetition and, if applicable, external pages.
HTTP method
GET
return format
JSON