Wszystkie osoby w wieku powyżej 18 lat, które mieszkają w Europie, mogą wziąć udział w petycji, ponieważ ochrona popielicy przez Unię Europejską jest chroniona prawem.

Chciałbym, aby wniosek z sygnatura 45 H Kelmis z dnia 20.11.2018 roku o urbanizację dla Völkersberg Hammerbrückweg, Hergenrath, Belgia, został odrzucony.

Reason

  1. środowisko siedliska myszy orzesznicy (koszatki) zostanie zniszczone przez zastosowanie urbanizacji

  2. zwierzęta, takie jak: puchacz, kania czerwona, pustułka, popielica, pustelnik, nietoperze itp., które żyją w sąsiednim europejskim rezerwacie Natura 2000 "Vallée de la Gueule en Aval de Kelmis" stracą swoją przestrzeń żerowania, co narusza europejskie prawo ochrony środowiska (Flora Fauna dyrektywa siedliskowa 92/42 / EWG, a także dyrektywa ptasia 2009/147 EWG)

Odrzucam wniosek o urbanizację tego terenu. Więcej informacji na stronie www. bihu.eu!

Diese Petition wurde in folgende Sprachen übersetzt

pro

Not yet a PRO argument.

contra

No CONTRA argument yet.