region: Völkersberg Hergenrath
Environment

Brak urbanizacji w Völkersberg - RATUJE POPIELICĘ

Petition is directed to
Gemeindeverwaltung Kelmis, Kirchstr. 31, La Calamine
160 Supporters
Collection finished
  1. Launched December 2018
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. decision

Wszystkie osoby w wieku powyżej 18 lat, które mieszkają w Europie, mogą wziąć udział w petycji, ponieważ ochrona popielicy przez Unię Europejską jest chroniona prawem.

Chciałbym, aby wniosek z sygnatura 45 H Kelmis z dnia 20.11.2018 roku o urbanizację dla Völkersberg Hammerbrückweg, Hergenrath, Belgia, został odrzucony.

Reason

  1. środowisko siedliska myszy orzesznicy (koszatki) zostanie zniszczone przez zastosowanie urbanizacji

  2. zwierzęta, takie jak: puchacz, kania czerwona, pustułka, popielica, pustelnik, nietoperze itp., które żyją w sąsiednim europejskim rezerwacie Natura 2000 "Vallée de la Gueule en Aval de Kelmis" stracą swoją przestrzeń żerowania, co narusza europejskie prawo ochrony środowiska (Flora Fauna dyrektywa siedliskowa 92/42 / EWG, a także dyrektywa ptasia 2009/147 EWG)

Odrzucam wniosek o urbanizację tego terenu. Więcej informacji na stronie www. bihu.eu!

Diese Petition wurde in folgende Sprachen übersetzt

pro

Not yet a PRO argument.

contra

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now