Πολιτικά δικαιώματα

Ask the Swiss Federal Council to call Putin to release Nawalny and end persecution of opponents

Η αναφορά απευθύνεται σε
Swiss Federal Council
105 Υποστηρικτές
2% έχει επιτευχθεί 5.000 για τον στόχο της συλλογής
 1. Ξεκίνησε Απριλίου 2021
 2. Συλλογή ακόμα > 6 μήνες
 3. Υποβολή
 4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
 5. Απόφαση
Συμφωνώ, ότι τα δεδομένα μου θα αποθηκευονται. Ο αναφέρων μπορεί να τα προβάλει Όνομα και τόπος και να τα προωθεί στον παραλήπτη της αναφοράς. Μπορώ να ανακαλέσω αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή.

The authorities in Putin’s Russia are driving politician Alexey Navalny to a slow death while simultaneously branding political opposition as “extremists” and threatening criminal proceedings against them. https://www.dw.com/en/alexei-navalny/t-41074084 

Putin’s goons are threatening peace and stability across the word (https://de.wikipedia.org/wiki/Sergei_Wiktorowitsch_Skripal#Vergiftung, https://www.bbc.com/news/uk-56790053, https://en.wikipedia.org/wiki/Russian%E2%80%93Syrian_hospital_bombing_campaign, https://asia.nikkei.com/Spotlight/Myanmar-Coup/Myanmar-junta-taps-Russian-air-power-to-bomb-ethnic-rebels), while Putin and his clique are bleeding Russia dry through corruption and mismanagement and at the same time brutally suppressing any attempts to challenge their rule. Supporting anti-Putin and anti-corruption activists in Russia is in the interests of global peace, stability and collaborative development.

--------

Dear Mr President, dear Ladies and Gentlemen of the Federal Council,

We, the citizens and inhabitants of Switzerland of many origins and nationalities, value your efforts in supporting human rights across the globe. The life of the Russian politician, Aleksey Nawalny remains in danger, and legal democratic opposition is persecuted. According to medical professionals the results of his recent tests indicate that his current hunger strike could end in his death at any moment. Russian authorities are labeling Kremlin critics and anti-corruption activists “extremist organisations”.

Your active involvement alongside the international community can save Mr Nawalny’s life. As our representative and human rights advocate, we call for your urgent action, in accordance with international law and the United Nations Charter to:

 • Demand from Vladimir Putin to allow Mr Nawalny access to a qualified medical professional.
 • Demand from Vladimir Putin to cease unlawful persecution of democratic activists.
 • Publish Putin’s reply on the Swiss government’s website.

We appeal to you to make Putin understand that Mr Nawalny’s death and the continued criminal prosecution of legal democratic opposition in Russia would lead to stringent sanctions being imposed by Switzerland on the corrupt Russian officials and Putin’s “coffers”. That is the only way to force him to make concessions. That is the only way to help Mr Nawalny achieve the goal of his hunger strike and to prevent his death.

Similar pleas are sent to the heads of Governments of other democratic countries.

With gratitude and respect

Αιτιολόγηση

Sehr geehrter Herr Bundespräsident,

Sehr geehrte Damen Bundesrätinnen,

Sehr geehrte Herren Bundesräte,

Wir, die Bürgerinnen und Bürger sowie Einwohnerinnen und Einwohner der Schweiz verschiedenster Herkunft und Nationalität, schätzen Ihren Einsatz für die Menschenrechte in der ganzen Welt. Das Leben des russischen Politikers Alexey Nawalny ist weiterhin in Gefahr und die legale demokratische Opposition wird verfolgt. Ärzten zufolge zeigen die Ergebnisse der Tests an, dass sein Hungerstreik jederzeit mit seinem Tod enden kann. Die russischen Behörden bezeichnen Kreml-Kritiker und Anti-Korruptions-Aktivisten als „extremistische Organisationen“.

Nur Ihr aktives Engagement an der Seite der internationalen Gemeinschaft, kann das Leben von Herrn Nawalny retten. Als unser Vertreter und Menschenrechtsanwalt fordern wir Sie auf, in Übereinstimmung mit dem Völkerrecht und der Charta der Vereinten Nationen dringend Massnahmen zu ergreifen:

 • Fordern Sie von Wladimir Putin, Herrn Nawalny Zugang zu dem qualifizierten medizinischen Fachpersonal zu gewähren, um sein Leben zu retten;
 • Fordern Sie von Wladimir Putin, die rechtswidrige Verfolgung demokratischer Aktivisten einzustellen;
 • Veröffentlichen Sie Putins Antwort auf der Website der Schweizer Regierung.

Machen Sie es Herrn Putin verständlich , dass dass der Tod von Herrn Nawalny und die fortgesetzte strafrechtliche Verfolgung der legalen demokratischen Opposition in Russland dazu führen würde, dass die Schweiz strenge Sanktionen gegen die korrupten russischen Beamten und Putins "Kassen" verhängen würde. Nur so wird er entgegenkommen. Das ist der einzige Weg, Herrn Nawalny zu helfen, das Ziel seines Hungerstreiks zu erreichen und seinen Tod zu verhindern.

Ähnliche Petitionen werden an die Regierungschefs anderer demokratischer Länder gerichtet.

Mit Dankbarkeit und Respekt

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας , Andrey Lipattsev από Effretikon
Ερώτηση προς τον εκκινητή

Μετάφραση αυτής της αναφοράς τώρα

Νέα γλώσσα

Νέα

Συζήτηση

Ακόμα κανένα επιχείρημα υπέρ.

Ακόμα κανένα επιχείρημα κατά.

Γιατί υπογράφουν οι άνθρωποι

 • Marina Rein Volketswil

  στον/-ην/-ο 24.04.2021

  Was in Russland passiert, ist sehr unfair und undemokratisch.

 • στον/-ην/-ο 22.04.2021

  Je suis d'origine russe et ne supporte plus le traitement de Navalny par Putin, Et aussi que la Suisse ne sanctionne pas la Russie et ne gèle pas les avoirs de Putin et sa bande. Faites le maintenant sinon on va vous sanctionner vous!!!!

 • στον/-ην/-ο 22.04.2021

  Because Navalny was unjustly arrested. Human rights are important.

 • Adliswil

  στον/-ην/-ο 22.04.2021

  Navalny is a national hero and fights against corruption in Russia. Russians need him. He should be released!

 • , Cham

  στον/-ην/-ο 22.04.2021

  Russische Regierung kann nicht Menschen töten, die mit dieser Regierung nicht einverstanden sind.

Εργαλεία για τη διάδοση της αναφοράς.

Έχετε τη δική σας ιστοσελίδα, ένα blog ή μια ολόκληρη δικτυακή πύλη; Γίνε ο συνήγορος και ο πολλαπλασιαστής αυτής της αναφοράς. Έχουμε τις σημαίες, τα widgets και το API (interface) για να ενσωματώσετε τις σελίδες σας.

Υπογράψτε στο widget για τον δικό σας ιστότοπο

API (interface)

/petition/online/ask-the-swiss-federal-council-to-call-putin-to-release-nawalny-and-end-persecution-of-opponents/votes
Περιγραφή
Αριθμός υπογραφών στην openPetition και, κατά περίπτωση, στις εξωτερικές σελίδες.
Μέθοδος HTTP
GET
Μορφή επιστροφής
JSON

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition