Zusammenleben

Ivan Hontoria Traveria
Petition is directed to
Petitionsausschuss des Europäischen Parlaments
0 Supporters 0 in Europäische Union
Collection finished
  1. Launched September 2019
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Dies ist eine Online-Petition of the European Parliament.

forwarding

Predkladateľ petície odsudzuje nemecké orgány za to, že od neho žiadali poskytnutie osobných dokladov, na základe ktorých by preskúmali jeho právo na pobyt v Nemecku. Predkladateľ petície tvrdí, že žije a pracuje v Nemecku bez toho, aby poberal akýkoľvek druh sociálnej dávky. Predkladateľ petície sa domnieva, že nemecké orgány porušujú európske právne predpisy týkajúce sa práva občanov Únie a ich rodinných príslušníkov voľne sa pohybovať a zdržiavať sa v rámci územia členských štátov.

Thank you for your support, Ivan Hontoria Traveria

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international