Media

Pétition pour autoriser l'utilisation des équipements radio PMR446 fixes et mobiles en Europe

Petitie is gericht aan
European Conference of Postal and Telecommunications Administrations (CEPT)
1.378 Ondersteuners
Handtekeningeninzameling voltooid
  1. Begonnen september 2021
  2. Handtekeningeninzameling voltooid
  3. Overdracht voorbereiden
  4. Gesprek met ontvanger
  5. Beslissing

Cambios en la petición

Om 23-09-2021 19:02 uur

Ziel ist es, die Übersetzung aller Felder der Anfrage zu verbessern. Wir brauchen Sie, um uns zu helfen, besser in Ihre Sprache zu übersetzen.
The aim is to improve the translation of all the fields of the request. We need you to help us translate better in your language.
O objetivo é melhorar a tradução de todos os campos da solicitação. Precisamos que você nos ajude a traduzir melhor em seu idioma.


Nuevo título: AutoriserPétition pour autoriser l'utilisation des équipements radio PMR446 fixes et mobiles en toute l'EuropeEurope
Firmas al momento del cambio: 313


Help mee om burgerparticipatie te vergroten. We willen je zorgen kenbaar maken en daarbij onafhankelijk blijven.

Promoot nu