Region: Slovenia
Economy

Peticija za zaščito delavcev podjetij ter obrtnikov

Petitioner not public
Petition is directed to
Vlada Republike Slovenije
770
Petitioner did not submit the petition.
  1. Launched 2020
  2. Collection finished
  3. Submitted
  4. Dialogue
  5. Failed

03/25/2020, 12:40

Vlado želimo opozoriti, naj pogleda kaj se bo dogajalo čez 4 tedne, ko podjetja ne bodo imela denarja za plače. Prišlo bo do masovnih odpuščanj in propada podjetij in obrtnikov.

Potrebno se je zavedati, da država sloni na gospodarstvu in če bo le to propadlo bo za vse nas katastrofa.

Poglejmo, kako so se tega lotili Avstrijci, Italijani in Francozi - zaščitili so delavce in podjetja, saj brez njih država propade.


New petition description: To peticijo smo podpisali predstavniki trgovskih in storitvenih podjetij ki zaposlujejo delavce in jim je z državnim dekretom bilo prepovedano opravljanje dejavnosti v času od 16.3.2020 naprej.
Vsi se zavedamo pomembnosti ukrepa države, ki bi naj omejil oziroma vsaj upočasnil hitrost razširjanja virusa Covid-19 med prebivalstvom Slovenije.
Ob sprejemu dekreta in kljub seznanjenostjo s širitvijo virusa in s tem povezanimi posledicami država še ni sprejela interventnega zakona, ki bi sistematično reševal nastalo situacijo, ki se je zgodila podjetjem v prizadetim panogam.
Predlog interventnega zakona ni predvidel dejstva, da ta **podjetja sploh ne poslujejo in ne ustvarjajo prihodkov**, niti denarnih prilivov. Govorimo o več kot **10.000 podjetjih z več kot 100.000 delavci**.
Po do sedaj videnih vzorcih Italije in Kitajske, bo trajalo vsaj 2 meseca, da se razmere pričnejo umirjati, zelo verjetno pa se bo ta čas podaljšal še v 3 mesec oziroma v sredino meseca junija. Za podjetja to pomeni katastrofo ker:
- Od 16.3.2020 naprej inkasa trgovskih in storitvenih podjetij ni. Že pred tem je od začetka marca promet v neživilskih trgovinah drastično upadal.
- 18.3.2020 bodo podjetja izplačala plače, veliko podjetij na TRR zaradi nizkih prihodkov v prvi polovici marca nima **niti dovolj sredstev, da izplača plače za mesec februar**, saj so celoten marec poslovala bistveno slabše kot sicer. Od 16.3.2020 dalje pa prihodkov sploh več nimajo.
- Večini podjetij po 18.3.2020 na TRR ne bo več ostalo nič sredstev kar pomeni, da podjetja aprila **ne bodo mogla izplačati plač niti za mesec marec**.
- Posledično **bodo delavci ostali brez plačila**, kar bo povzročilo socialno stisko velikega števila delavcev, kar bo tudi povzročilo neplačevanje obveznosti delavcev, kar bo dodatno prizadelo tudi druge panoge (verižna reakcija), saj v bližnji prihodnosti gospodarstvo ne bo poslovalo s presežki, ki utemeljujejo dodatne prilive.
- Delodajalci bomo prisiljeni delavce napotiti na zavod za zaposlovanje saj:
- Podjetja ne bodo imela denarja za izplačilo plač.
- Posledično pa delavci ne bodo imeli sredstev za življenje.
- **V nasprotnem bo veliko podjetij propadlo** in bodo prenehali z opravljanjem svoje dejavnosti.
Če bo kriza trajala več kot 1 mesec, je za delodajalce razumneje, da delavce napotijo na zavod za zaposlovanje in s tem zaščitijo tako podjetje kot tudi delavce.
V izogib masovnemu pošiljanju delavcev na zavod za zaposlovanje predlagamo zakonodajalcu, da po vzoru Francije za delavce, ki so na prisilnem čakanju zaradi dekreta o prepovedi opravljanja dejavnosti, **DRŽAVA ZA DELAVCE ZAGOTOVI VSAJ MINIMALNO PLAČO, KI JO V CELOTI KRIJE** DRŽAVA, kar bo imelo štiri pomembne prednosti:
- Delavci bodo prejeli vsaj minimalno plačo, ki je v primeru da ostanejo zaposleni, ne bodo več prejemali. Tako se bomo **izognili socialni stiski več kot 100.000 delavcev** in njihovih družin.
- Podjetja se bodo na v tem primeru soočila z manjšimi in obvladljivimi izgubami ter bodo lahko po zajezitvi virusa **lažje nadaljevala s poslovanjem** z nespremenjenim obsegom delovne sile.
- Država **se bo izognila masovnemu pošiljanju delavcev na zavod za zaposlovanje**.
- V nasprotnem **bo veliko podjetij propadlo** in bodo prenehala z opravljanjem svoje dejavnosti.
Sedaj je čas, da javni in zasebni sektor stopimo skupaj, da lahko nastalo krizo prebrodimo brez vidnejših učinkov na gospodarstvo, saj smo med seboj soodvisni znotraj državne entitete.
Izplačilo minimalnih plač delavcem s strani Države bo pomenilo za državo mesečni strošek približno 66 MIO EUR, kar je zanemarljivo z nekaj milijardno bančno luknjo iz nedavne preteklosti.
Apeliramo na Državo, da nam v dani situaciji pomaga, da bomo lahko v bližnji prihodnosti spet poslovali ter plačevali svoje obveznosti do zaposlenih in države ter s tem zajezili možnost daljnosežne ekonomske škode.
V nasprotnem bomo prisiljeni delavce poslati na zavod za zaposlovanje, saj bo to edina možna rešitev.
POMEMBNO:
Podjetja potrebujejo pomoč že za mesec marec, saj so marca praktično izpraznila svoje bančne račune za poplačilo februarskih plač, pri prilivih, ki so enaki 0, pa nimajo nobene možnosti, da do 18.4.2020 izplačajo plače za mesec marec.

Signatures at the time of the change: 761


Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now