Πολιτισμός

Open Letter to the EU demanding support for the Cultural and Creative Sectors in the COVID-19 crisis

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
European Commission; EU Member States
8.599 Υποστηρικτικό

Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.

8.599 Υποστηρικτικό

Ο εκκινητής του αιτήματος δεν υπέβαλε αίτηση.

  1. Ξεκίνησε 2020
  2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
  3. Υποβληθέντα
  4. Διάλογος
  5. Απέτυχε

30/03/2020, 6:47 μ.μ.

Προβολή εγγράφου

Esta es la versión en español de nuestra carta abierta a la Comisión Europea y a los Estados miembros, solicitud de apoyo a los sectores cultural y creativo, especialmente a los creadores culturales, afectados por la crisis relacionada con el COVID-19.


Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα