• Αλλαγές στο ψήφισμα

  at 19 Mar 2018 07:20

  Leerschritte eingebaut


  Νέο κείμενο αιτήματος: ΟΧΙ ΣΤΗΝ ΑΡΠΑΓΗ ΤΗΣ ΛΑΪΚΗΣ ΚΑΤΟΙΚΙΑΣ ΚΑΙ ΠΕΡΙΟΥΣΙΑΣ
  ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ:
  - Πραγματική προστασία της λαϊκής κατοικίας και περιουσίας με μέτρα όπως το ακατάσχετο της πρώτης κατοικίας και η διαγραφή χρεών των λαϊκών οικογενειών προς τράπεζες, κράτος, δήμους και ταμεία
  - Κατάργηση όλου του νομοθετικού πλαισίου για τους ηλεκτρονικούς πλειστηριασμούς και τις κατασχέσεις λογαριασμών
  - Όχι στο ΙΔΙΩΝΥΜΟ, στις διώξεις και στην καταστολή του κινήματος
  Κ Α Ν Ε Ν Α Λ Α Ϊ Κ Ο Σ Π Ι Τ Ι Σ Τ Α Χ Ε Ρ Ι Α ΚΡΑΤΟΥΣ – ΤΡΑΠΕΖΩΝ


Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now

openPetition international