• Changes to the petition

  at 09 Jan 2016 01:27

  -
  Neue Begründung: We are impressed with the tens of thousands of you who are taking a stand for democracy. Fundamental rights, free media and independent courts are indispensable, since power without limits and control destroys democracy.
  Also in other European countries movements are gaining support, which seek confrontation rather than reconciliation, which promote simplistic measures in the eye of complex problems and which treat political opponents as their enemies.
  This way of thinking endangers social peace and societal progress. For this reason, we need to stand together throughout Europe in order to defend the fundamentals of democracy.
  ____
  To, że Wy, jak i dziesiątki tysięcy Waszych Rodaków wychodzi na ulice i aktywnie uczestniczy w walce o przyszłość polskiej demokracji, wzbudza w nas ogromny podziw. Z podstawowych praw obywatelskich, wolnych mediów i niezawisłych sądów nie można rezygnować. Każda władza pozbawiona granic i kontroli niszczy demokrację.
  Również w wielu innych państwach Europy postawy niebezpieczne dla przyszłości demokracji spotykają się z coraz większą aprobatą. Nie są one ukierunkowane na kompromis, ale na konfrontację. W niedopuszczalny sposób upraszczają one złożone problemy. Czynią zarazem z politycznych przeciwników największych wrogów.
  Wszędzie tam, gdzie takie zjawisko się pojawia, zagrożona zagrożone są wolności obywatelskie jak i pokojowy rozwój oraz współistnienie. Dlatego też razem musimy stawić czoła takim postawom i stanąć w obronie fundamentów demokracji.

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now