• Die Zeichnungsfrist ist beendet

  at 11 Dec 2013 22:02

  Știri asupra dezbaterii cu privire la legea seminþelor UE :

  SCHIMBAREA DE PARADIGMà în loc de abordarea de niºã!

  Între 22 ºi 24 noiembrie, la Viena a avut loc o întâlnire a organizațiilor europene cu privire la politica de semințe. Nu a fost adoptatã declarația „Protejați patrimoniul natural, biodiversitatea ºi siguranța alimentarã! - APEL la mobilizare imediatã”, a se vedea www.eu-seedlaw.net, disponibil în 15 de limbi, printre care ºi limba românã.

  Principalele cerințe :

  1 . Oamenii , indiferent daca sunt agricultori sau horticultori , sa nu fie obligați sa cumpere semințe sau alte "materiale de reproducere a plantelor", de la furnizorii comerciali.
  2 .Standard-ul industriei nu ar trebui sã fie standard-ul adoptat pentru piaþa de seminþe ºi plante.

  3 . Plantele reproductibile liber nu ar trebui sã facã obiectul înregistrãrii obligatorii pentru varietãþi sau a autorizãrii pentru seminþe ºi plante.
  Vezi : www.eu-seedlaw.net/pdf/Declaration_Vienna_2013-11_RO.pdf

  ªtiri asupra procesului legislativ :

  La Bruxelles, noul regulament de semințe UE este extrem de dezbãtut. Comisia AGRI (AGRI – Committee) organ decizional al Parlamentului UE - a amânat termenul limitã pentru depunerea amendamentelor din 4 decembrie în 11 decembrie 2013. În ultima ședințã publicã a comitetului au apãrut diferențe mari de opinie în ceea ce privește noul regulament.

  Campania pentru seminþe cere: trebuie sã existe îmbunãtãțiri substanțiale pentru semințele fermierilor, pentru semințe biodiverse și pentru seminþele destinate agriculturii ecologice. Cea mai simplã schimbare ar fi trecerea de la înregistrarea obligatorie a soiurilor și de autorizare a loturilor de semințe la una de tip voluntar. Cu o astfel de schimbare de paradigmã ar fi mult mai ușor sã abordezi niºele.

  Înregistrare voluntarã și autorizarea și legea rãspunderii pentru produse sunt suficiente pentru a garanta pentru agricultori identitatea și calitatea semințelor cumpãrate și a altor materiale de înmulțire a plantelor .

  În cazul în care Parlamentul nu trebuie sã se simtã suficient de curajos pentru a face aceastã schimbare de paradigmã, acesta trebuie sã trimitã întreaga propunere înapoi la Comisia UE și sã cearã o revizuire fundamentalã în direcția descrisã.


  CE POTI FACE TU în favoarea semințelor fermierilor și a biodiversitãții?

  Vã rugãm sã scrieți deputaþilor europeni de la dumneavoastrã din țarã și sã le cereþi schimbarea de paradigmã de mai sus sau o respingere a propunerii PRM .


  Mesajul nostru : Fermierii, pãstrãtorii de semințe și producãtorii de semințe ecologice nu pot fi scoºi de pe piaþã!

  Agricultorii care produc semințe nu pot fi obligați prin noua lege a seminþelor UE sã înregistreze semințele lor, care sunt adesea oferite doar pe o piațã regionalã, și nu pot fi obligaþi sã-ºi autorizeze semințele achitând sume exorbitante.

  Ambele nu sunt numai costisitoare, dar nu vor reuși în multe cazuri , pentru cã omogenitatea și stabilitatea care sunt necesare pentru înregistrare nu sunt prin natura lor o proprietate a plantelor!
  Ambele sunt produse de industria de semințe pentru soiurile lor, astfel încât sã fie în mãsurã sã justifice protecția unui drept de proprietate intelectualã. Semințele fermierilor cu o bazã geneticã mai largã nu pot face acest lucru și numai cu greutate pot fi încorsetate prin definirea soiului.
  Semințele biodiverse ale deponenților de semințe trebuie sã fie ºi de liber schimb, fie pe swap-uri de semințe ca la piaþã sau la vânzare pe termen lung. Limitãri ale acestor soiuri pe baza argumentelor fitosanitare nu sunt acceptabile. Amenințãrile la adresa sãnãtãții plantelor nu sunt reprezentate nici de semințele biodiverse ºi nici de semințele organice, ci doar de cultura la scarã industrialã și în monoculturã.

  În cele din urmã, dar nu mai puþin important, iatã câteva elemente drept pildã:

  Nu poate fi comparatã așa-numita "piațã de semințe", în conformitate cu propunerea PRM, cu o curte de o închisoare? Înãuntru se aflã fermierii și grãdinarii cu cererea lor de semințe. Peretele închisorii este legislația semințelor. Doar un numãr mic de producãtori de semințe (din industria de semințe) poate veni prin ușa din perete (criteriile de înregistrare și autorizare), cu cheile (care îndeplinesc criteriile seminþelor) și sã vândã seminþele lor. Pe de altã parte: agricultorii care produc semințe și alte (asemenea) entitãþi trebuie sã rãmânã înafara închisorii. Ce se va întâmpla cu prețurile seminþelor? Și cu biodiversitatea? Și cu fermierii? Sã dãrâmãm zidurile acestei închisori a legi

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now