• Petition in Zeichnung

  at 11 Oct 2013 10:19

  MEP'erne kritiserer forslaget til ny EU-seed regulering

  Kampagnen for Seed Suverænitet anerkender kritikken af ​ den foreslåede EU- seed regulering (www.seed-sovereignty.org/PDF/EU_COM_proposal_PRM_DA.pdf) efter erklæringer fra nogle medlemmer i AGRI udvalg i EU - Parlamentet.

  I deres møde mandag den 30 september Martin Häusling (Greens / EFA , Tyskland) , Ulrike RODUST (S & U Tyskland) , Britta Reimers (ALDE , Tyskland) og Karin KADENBACH (S &U; Østrig) tog ordet og kritiserede øgningen af koncentrationen i frø markedet, og det store antal delegerede retsakter. De bad om deregulering af små producenter , og for gennemsigtighed i avlsmetoder.

  John Stuart Agnew (EFD , UK) understregede behovet for udelukkelse af privatpersoner fra reguleringens anvendelsesområde. Marc Tarabella (S & U Belgien) anmodede om fri frø udveksling mellem landmænd. Georg LYON (ALDE , UK) spurgte, om den nye forordning vitterlig ville være en forenkling.

  Store foretalere for den foreslåede regulering var ordfører Sergio Silvestris (PPE , Italien) og Herbert Dorfmann (PPE , Italien). Begge to syntes ude af stand til, eller uvillige til at skelne mellem registrering af sorter og certificering af PRM- partier. Selv skyggeordfører Luis Manuel CAPOULAS SANTOS (S &U; Portugal) lovede sin støtte til forslaget , som valgte at fokusere på identiteten af sorter og sanitære aspekter, begge spørgsmål henviste til Silvestris`s svar til erklæringerne fra de andre medlemmer.

  Officer POUDELET af GD SANCO fra EU - kommissionen afklarede punktet, landmænds såsæd : „Hvis en landmand sælger frø til en anden landbruger , med andre ord der er et salg involveret med en profitmotiv, så skal han helt klart gennemgå certificeringskravene.“ Denne intensivering af kontrollen med landmændens frø var et spørgsmål, som kampagnen for Seed Suverænitet stillede lige inden AGRI - mødet.

  Se videoen af mødet med en engelsk oversættelse her bifurcatedcarrots.eu/euparl/agri30sept_en.wmv eller anmod om et link til download på dansk via: www.europarl.europa.eu/ep-live/da/committees/video?event=20130930-1500-COMMITTEE-AGRI (A = 16:06:25 , B = 17:02:00 )

  Den 24. november vil frø reguleringen igen være på dagsordenen for COM- AGRI . Det er vigtigt at sende et stærkt budskab til medlemmerne af udvalget med vores krav , reguleringens fokus skal være markedsføring af frø, landmandens frø, og frø af mangfoldighed, sorter der skal udelukkes fra reguleringen: økologiske sorter har brug for særlige registreringsprocedurer , og vi kræver åbenhed omkring moderne avlsmetoder !

  Stærke bekymringer over forslaget

  For første gang er ikke kun markedsføringen af frø i søgelyset for den europæiske frø lovregulering, men også potentielt produktionen af frø. Virkningen vil være, at gårde og planteskoler, som producerer frø for sig selv, og for udveksling med deres naboer, vil være forpligtet til at opbevare oplysninger om mange af deres aktiviteter (Artikel 6 - 8 i forslaget) . Dette ville være en tung byrde , især for subsistenslandbrug i Øst-og Sydeuropa . Det er meget vigtigt for alle landmænd til at have evnen til at genså deres egne frø , uden juridiske barrierer eller administrativ byrde.

  Ud over dette, vil en regulering have meget større indvirkning end de nuværende direktiver. En europæisk regulering efterlader ikke plads til lokal fortolkning eller gennemførelse , så det er ikke muligt at implemtere det til specifikke behov i landbrugsstrukturerne i de enkelte medlemslande.

  Desuden er et grundlæggende problem i reformen af EU`s frø lov, særbehandling af meget homogene og meget stabile DUS sorter. Disse sorter er vedtaget til landbrugskemikalier og procesbetingelserne udstukket af fødevareindustrien , som kræver ensartede , transportable og nemt oplagrede afgrøder. Dette vil kun forårsage yderligere sammentrækning/mindsning af landbrugets biologiske mangfoldighed i Europa.

  Denne ændring i frø politik bør fokusere mest på støtte og stimulering af sand mangfoldighed i frøsorter . Vigtigt er sorter , der implemteres iht. de regionale betingelser for jordbund og klima , dem egnet til hjem og håndværksmæssige forarbejdning, såvel som dem, der giver en mangfoldighed af smag, og har en bred genetisk base. At Fortsætte de nuværende principper udi frø lovgivning, og holde DUS sorter som en standard, ville betyde en fremskyndelse af en udhuling af landbrugets biodiversitet , og sætte den ernæringsmæssige basis for kommende generationer i fare .

  Andreas Riekeberg, Kampagne for Seed - Suverænitet
  www.seed-sovereignty.org/DK

  Oversat til Dansk af Hr. D.M. Andersen

  Underskrive åbne brev "Den dyrkede biodiversitet er truet": www.openpetition.de/petition/online/den-dyrkede-biodiversitet-er-truet-vedtag-ikke-eu-frlovgivning-der-er-til-gavn-for-frindustrien#googtrans(de%7Cda)

Help us to strengthen citizen participation. We want your petition to get attention and stay independent.

Donate now