Περιοχή: Niel
Υγεία

Stop de bouwwoede aan de Rupeldijk

Η αναφορά απευθύνεται σε
lokale overheid Niel, Provincie Antwerpen
255
51% έχει επιτευχθεί 500 για τον στόχο της συλλογής
 1. Ξεκίνησε 11/2/2023
 2. Συλλογή ακόμα > 6 εβδομάδες
 3. Υποβολή
 4. Διαλόγο με τον παραλήπτη
 5. Απόφαση

Συμφωνώ, ότι τα δεδομένα μου θα αποθηκευονται. Ο αναφέρων μπορεί να τα προβάλει όνομα και τοποθεσία και να τα προωθεί στον παραλήπτη της αναφοράς. Μπορώ να ανακαλέσω αυτή τη συγκατάθεση ανά πάσα στιγμή.

De vastgoedontwikkelaar Youstone wil opnieuw een hoogbouwproject realiseren aan de dijk 'op' Hellegat. Hiertoe wil Youstone de laatste ringoven in onze gemeente gedeeltelijk afbreken.

Ondergetekenden vragen om de bouwwoede aan de Rupeldijk te stoppen. Ondergetekenden willen voor de ringoven een project dat het dorpse karakter van Hellegat versterkt. Een project dat wapent tegen overstromingsgevaar, hitte en verdere verkeersoverlast weert.

Een project:

 1. op maat van de buurt
 2. met respect voor het laatste erfgoed 'op' Hellegat
 3. met inspraak van de bewoners
 4. met betrokkenheid van alle sociale organisaties 'op' Hellegat

Αιτιολόγηση

Een goede leefomgeving is een goede gezondheid. De steenbakkerswijk Hellegat met zijn traag wegennet, oever, erfgoed en groen heeft alles om zijn bewoners gelukkig te maken. Daar willen we aan werken. De plannen van Youstone staan het bewonersgeluk in de weg.

Wetenschappers waarschuwen: wateroverlast en hittegolven nemen in de nabije toekomst alsmaar toe. Volgens de provinciale klimaatdatabank zijn “ontharden, goed waterbeheer en meer groen” een deel van de oplossing. Helaas passen de plannen van Youstone niet in deze aanbevelingen.

Belgische federale site voor betrouwbare informatie over klimaatverandering

Bedankt voor je steun, Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek ALRvzw uit BOOM

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας , Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek ALRvzw από Niel
Ερώτηση προς τον εκκινητή

Μετάφραση αυτής της αναφοράς τώρα

Νέα γλώσσα

Νέα

 • Tijdelijke schorsing opgeheven

  στον/-ην/-ο 16.02.2023

  Beste ondertekenaars,

  De petitie is herzien in overeenstemming met onze gebruiksvoorwaarden. De tijdelijke blokkering is opgeheven en de petitie kan nu verder worden ondertekend.

  Bedankt voor je inzet!

  Uw OpenPetitie Team

Συζήτηση

Ακόμα κανένα επιχείρημα υπέρ.

Ακόμα κανένα επιχείρημα κατά.

Γιατί υπογράφουν οι άνθρωποι

στον/-ην/-ο 13.03.2023

Ganse dijk wordt volgebouwd. Steeds maar meer verkeer dat weg moet komen door de woonwijk.

στον/-ην/-ο 12.03.2023

Wij wonen in de buurt en er werd al heel veel vol gebouwd met veel verkeer tot gevolg

στον/-ην/-ο 09.03.2023

Teveel gebouwen aan de rupel

στον/-ην/-ο 08.03.2023

Te veel extra doorgaand verkeer door Hubert Coeckstraat bovenop het drukke doorgangsverkeer dat er nu reeds is + behoud erfgoed

Εργαλεία για τη διάδοση της αναφοράς.

Έχετε τη δική σας ιστοσελίδα, ένα blog ή μια ολόκληρη δικτυακή πύλη; Γίνε ο συνήγορος και ο πολλαπλασιαστής αυτής της αναφοράς. Έχουμε τις σημαίες, τα widgets και το API (interface) για να ενσωματώσετε τις σελίδες σας.

Υπογράψτε στο widget για τον δικό σας ιστότοπο

API (interface)

/nl/petition/online/stop-de-bouwwoede-aan-de-rupeldijk-2/votes
Περιγραφή
Αριθμός υπογραφών στην openPetition και, κατά περίπτωση, στις εξωτερικές σελίδες.
Μέθοδος HTTP
GET
Μορφή επιστροφής
JSON

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα