Regione: Niel
Salute

Stop de bouwwoede aan de Rupeldijk

La petizione va a
lokale overheid Niel, Provincie Antwerpen
255
51% conseguito 500 per obiettivo di raccolta
 1. Iniziato 11/02/2023
 2. Collezione ancora > 6 settimane
 3. Trasferimento
 4. Dialogo con il destinatario
 5. Decisione

Acconsento affinché i miei dati siano salvati. Il promotore può vedere la mia nome e posizione e trasmetterla al destinatario della petizione. Posso revocare questo consenso in qualsiasi momento.

De vastgoedontwikkelaar Youstone wil opnieuw een hoogbouwproject realiseren aan de dijk 'op' Hellegat. Hiertoe wil Youstone de laatste ringoven in onze gemeente gedeeltelijk afbreken.

Ondergetekenden vragen om de bouwwoede aan de Rupeldijk te stoppen. Ondergetekenden willen voor de ringoven een project dat het dorpse karakter van Hellegat versterkt. Een project dat wapent tegen overstromingsgevaar, hitte en verdere verkeersoverlast weert.

Een project:

 1. op maat van de buurt
 2. met respect voor het laatste erfgoed 'op' Hellegat
 3. met inspraak van de bewoners
 4. met betrokkenheid van alle sociale organisaties 'op' Hellegat

Motivazioni:

Een goede leefomgeving is een goede gezondheid. De steenbakkerswijk Hellegat met zijn traag wegennet, oever, erfgoed en groen heeft alles om zijn bewoners gelukkig te maken. Daar willen we aan werken. De plannen van Youstone staan het bewonersgeluk in de weg.

Wetenschappers waarschuwen: wateroverlast en hittegolven nemen in de nabije toekomst alsmaar toe. Volgens de provinciale klimaatdatabank zijn “ontharden, goed waterbeheer en meer groen” een deel van de oplossing. Helaas passen de plannen van Youstone niet in deze aanbevelingen.

Belgische federale site voor betrouwbare informatie over klimaatverandering

Bedankt voor je steun, Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek ALRvzw uit BOOM

Grazie davvero per il vostro appoggio, Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek ALRvzw da Niel
Domande ai promotori

Traduci questa petizione ora

Nuova versione

Novità

 • Beste ondertekenaars,

  De petitie is herzien in overeenstemming met onze gebruiksvoorwaarden. De tijdelijke blokkering is opgeheven en de petitie kan nu verder worden ondertekend.

  Bedankt voor je inzet!

  Uw OpenPetitie Team

Non è ancora un argomento PRO.

Non è ancora un argomento CONTRA.

Perché le persone firmano

il 13/03/2023

Ganse dijk wordt volgebouwd. Steeds maar meer verkeer dat weg moet komen door de woonwijk.

il 12/03/2023

Wij wonen in de buurt en er werd al heel veel vol gebouwd met veel verkeer tot gevolg

il 08/03/2023

Te veel extra doorgaand verkeer door Hubert Coeckstraat bovenop het drukke doorgangsverkeer dat er nu reeds is + behoud erfgoed

Strumenti per la diffusione della petizione.

Hai un tuo sito web, un blog o un intero portale web? Diventa un sostenitore e un moltiplicatore di questa petizione. Abbiamo i banner, i widget e le API (interfacce) da integrare nelle tue pagine.

Firma widget per il tuo sito web

API (interfaccia)

/nl/petition/online/stop-de-bouwwoede-aan-de-rupeldijk-2/votes
Descrizione della petizione
Numero di firme su openPetition e in caso su altre pagine esterne.
Metodo HTTP
GET
Formato di ritorno
JSON

Contribuisci a rafforzare la partecipazione civica. Vogliamo che le tue istanze siano ascoltate e allo stesso tempo rimanere indipendenti.

Promuovi ora