Région: Niel
Santé

Stop de bouwwoede aan de Rupeldijk

La pétition est adressée à
lokale overheid Niel, Provincie Antwerpen
255
51% atteint 500 objectifs de collecte
 1. Lancé 11/02/2023
 2. Recueillir > 6 semaines
 3. Soumission
 4. Dialogue avec le destinataire
 5. Décision

Je suis d'accord que mes données soient enregistrées . Le pétitionnaire peut voir mes Nom et lieu et les transmettre au destinataire de la pétition. Je peux révoquer ce consentement à tout moment.

De vastgoedontwikkelaar Youstone wil opnieuw een hoogbouwproject realiseren aan de dijk 'op' Hellegat. Hiertoe wil Youstone de laatste ringoven in onze gemeente gedeeltelijk afbreken.

Ondergetekenden vragen om de bouwwoede aan de Rupeldijk te stoppen. Ondergetekenden willen voor de ringoven een project dat het dorpse karakter van Hellegat versterkt. Een project dat wapent tegen overstromingsgevaar, hitte en verdere verkeersoverlast weert.

Een project:

 1. op maat van de buurt
 2. met respect voor het laatste erfgoed 'op' Hellegat
 3. met inspraak van de bewoners
 4. met betrokkenheid van alle sociale organisaties 'op' Hellegat

Raison

Een goede leefomgeving is een goede gezondheid. De steenbakkerswijk Hellegat met zijn traag wegennet, oever, erfgoed en groen heeft alles om zijn bewoners gelukkig te maken. Daar willen we aan werken. De plannen van Youstone staan het bewonersgeluk in de weg.

Wetenschappers waarschuwen: wateroverlast en hittegolven nemen in de nabije toekomst alsmaar toe. Volgens de provinciale klimaatdatabank zijn “ontharden, goed waterbeheer en meer groen” een deel van de oplossing. Helaas passen de plannen van Youstone niet in deze aanbevelingen.

Belgische federale site voor betrouwbare informatie over klimaatverandering

Bedankt voor je steun, Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek ALRvzw uit BOOM

Traduisez cette pétition maintenant

Nouvelle version linguistique

Actualités

 • Beste ondertekenaars,

  De petitie is herzien in overeenstemming met onze gebruiksvoorwaarden. De tijdelijke blokkering is opgeheven en de petitie kan nu verder worden ondertekend.

  Bedankt voor je inzet!

  Uw OpenPetitie Team

Pas encore un argument PRO.

Pas encore un argument CONTRA.

Pourquoi les gens signent

à 13/03/2023

Ganse dijk wordt volgebouwd. Steeds maar meer verkeer dat weg moet komen door de woonwijk.

à 12/03/2023

Wij wonen in de buurt en er werd al heel veel vol gebouwd met veel verkeer tot gevolg

à 08/03/2023

Te veel extra doorgaand verkeer door Hubert Coeckstraat bovenop het drukke doorgangsverkeer dat er nu reeds is + behoud erfgoed

Outils de diffusion de la pétition.

Avez-vous votre propre site Web, un blog ou un portail Web complet? Devenez un défenseur et un multiplicateur de cette pétition. Nous avons les bannières, les widgets et l'API (interface) à inclure sur vos pages.

Widget de signature pour votre propre site Web

API (interface)

/nl/petition/online/stop-de-bouwwoede-aan-de-rupeldijk-2/votes
Déscription de la pétition
Nombre de signatures sur openPetition et, le cas échéant, pages externes.
Méthode HTTP
GET
Format de retour
JSON

Contribuer à accroître la participation citoyenne. Nous voulons faire entendre vos préoccupations tout en restant indépendants.

Promouvoir maintenant