Logo Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek ALRvzw

Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek ALRvzw

Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek (ALR) ontstond in de jaren '70 van de vorige eeuw. De aanleiding van haar ontstaan was de sluiting van de Steenbakkerijen in de Rupelstreek. Hierdoor kelderde de sociaal-economische situatie en de gezondheid van de bewoners in de streek. Stortbaronnen stortten de kleiputten vol. ALR lag mee aan de basis van het Vlaams Afvaldecreet, van de Openbare Vlaamse Afval Maatschappij (OVAM) en van Bond Beter Leefmilieu.

De stortproblematiek herhaalt zich anno 2023 onder het mom van grondverzet ten gevolge van de Oosterweelwerken in de Antwerpse Haven en nabij 3M. Die grond wil de Vlaamse Overheid in de kleiputten dumpen. Voor ALR zijn de kleiputten waar de natuur decennia lang haar gang kon gaan, de longen van de Rupelstreek. Het zijn de buffers die ons beschermen tegen periodes van enorme droogte.

Gezondheid, welzijn, erfgoed, natuur en ruimte voor water zijn belangrijke thema's voor ALR.

website: alrvzw.be/

Petitions started by members of the organization

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now