Region: 2845 Niel
Success
Environment

Beroep tegen de beslissing om te storten in de BEGO – natuur - kleiput | Geen PFOS stort !

Petition is directed to
Departement Omgeving Minister Zuhal Demir
1,011
Petition has contributed to the success
 1. Launched April 2022
 2. Collection finished
 3. Submitted on 27 Nov 2022
 4. Dialogue
 5. Success

The petition was successful!

Beroep tegen de beslissing om te storten in de BEGO – natuur - kleiput

Geen PFOS stort | Nu niet en nooit!

4 leden van de deputatie Antwerpen beslisten om toch te storten in de BEGO-natuur-kleiput. Dit ondanks de vele bezwaren, de petities en de negatieve adviezen. Alvast de bewoners van ’t Geleeg in Niel en Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek ALR gaan in beroep tegen de beslissing. Om ons beroep kracht bij te zetten organiseren we opnieuw een petitie want de bewoners en ALR ijveren voor:

 • een PFOS vrije natuur en lijf
 • een gezonde waterhuishouding. Bij de huidige vergunning dreigt, bij aanhoudende regen, het water van de BEGO-put naar de Wullebeek te lopen. Dit leidt tot wateroverlast voor de buurt.
 • veilig en gezond verkeer. De huidige vergunning betreft 5 jaar aanvoer van gronden met 28 vrachtwagens/dag. Dit aansluitend aan de werken aan de naburige Suez-put. Zo krijgen omwonenden en de natuur een lange tijd luchtvervuiling, geluidsoverlast en veiligheidsproblemen.
 • het behoud van de huidige natte natuur en haar bewoners. Natte natuur is een buffer zowel voor droogte als i.g.v. overstroming. De opvulling van de Bego-put is achterhaald als natuurontwikkelingsidee.
 • het behoud van het bos van 2379m² en haar bewoners.

Reason

Zowel Agentschap Natuur en Bos (ANB) als het Provinciaal Omgevings- Vergunning Comité (POVC) gaven een negatief advies. ANB en POVC waarschuwden de 4 leden van de deputatie dat de aanvraag om te storten:

 • onvolledig is
 • de actuele natuurwaarden van de plas onderschat
 • in strijd is met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen voor het behoud en versterking van de zeer waardevolle natuurcomplexen ter hoogte van de kleiputten Niel en Schelle.
 • het risico inhoudt van vermijdbare schade
 • de huidige plas als watervoorraad vernietigt
 • schadelijke effecten kan hebben op de kwaliteit van het oppervlaktewater en het grondwater
 • onduidelijk is over de impact op de Wullebeek tijdens de werken
 • de strijd van de Vlaamse Regering tegen waterschaarste en droogte tegenwerkt.

Zie: https://alrvzw.be/Besluit_deputatie-BEGO-natuur.pdf

News

 • GEEN bedenkelijke grond in kleiput Schelle
  Minister Omgeving vernietigt vergunning opvullen BEGO-kleiput Schelle.

  www.gva.be/cnt/dmf20230103_97069613

  www.vrt.be/vrtnws/nl/2023/01/04/demir-vernietigt-vergunning-kleiput-schelle/

  www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20230103_97067279

  www.standaard.be/cnt/dmf20230103_97610550

  Op 23 december 2022 nam de minister van omgeving Zuhal Demir de beslissing om bovenstaande vergunning te vernietigen. Dit meldde het omgevingsloket op dinsdag 3 januari 2023. De deputatie van de Provincie Antwerpen had eerder de aanvraag van een nv om de kleiput op te vullen met bedenkelijke grond goedgekeurd. De minister treedt met haar beslissing de argumenten bij die o.a. buurtbewoners... further

 • In juni 2023 reeds overhandigde ALR samen met de buurtbewoners de petitie aan minister Demir. De minister moest namelijk in augustus een beslissing nemen. Samen voerden we de druk in juni op.

  De aanvrager die wil storten, kreeg van de minister sinds september 2022 extra tijd om zijn aanvraag op orde te brengen. Die tijd loopt tot 7 januari 2023. Maar er is hoopvol nieuws want:

  De Gewestelijke Omgeving Vergunning Commissie GOVC behandelde het beroep van ALR en de buurtbewoners op 18/10 voor de tweede keer.
  Het advies van de GOVC luidt dat de verleende omgevingsvergunning door de deputatie van de Provincie Antwerpen moet vernietigd omwille van:
  1. een procedurefout: een bevoegdheidsoverschrijding van de deputatie door stukken van de aanvrager... further

Not yet a PRO argument.

Op een afstand van 200 a 300 m. willen ze gaan storten in een bestaand natuurgebied. Dit gaat overlast geven voor de bewoners daar, door het vele zware vrachtverkeer en geluidsoverlast door bulldozers. Het natuurgebied gaat verloren. Stof en wateroverlas gaat het gevolg zijn. GEEN opvulling van de BEGO-put

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now