Region: 2845 Niel
Environment

Beroep tegen de beslissing om te storten in de BEGO – natuur - kleiput | Geen PFOS stort !

Petition is directed to
Departement Omgeving Minister Zuhal Demir
1,011 Supporters
101% achieved 1,000 for collection target
 1. Launched April 2022
 2. Time remaining > 5 weeks
 3. Submission
 4. Dialog with recipient
 5. Decision

I agree to the storage and processing of my personal data. The petitioner can see name and place and forward this information to the recipient. I can withdraw my consent at any time.

Beroep tegen de beslissing om te storten in de BEGO – natuur - kleiput

Geen PFOS stort | Nu niet en nooit!

4 leden van de deputatie Antwerpen beslisten om toch te storten in de BEGO-natuur-kleiput. Dit ondanks de vele bezwaren, de petities en de negatieve adviezen. Alvast de bewoners van ’t Geleeg in Niel en Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek ALR gaan in beroep tegen de beslissing. Om ons beroep kracht bij te zetten organiseren we opnieuw een petitie want de bewoners en ALR ijveren voor:

 • een PFOS vrije natuur en lijf
 • een gezonde waterhuishouding. Bij de huidige vergunning dreigt, bij aanhoudende regen, het water van de BEGO-put naar de Wullebeek te lopen. Dit leidt tot wateroverlast voor de buurt.
 • veilig en gezond verkeer. De huidige vergunning betreft 5 jaar aanvoer van gronden met 28 vrachtwagens/dag. Dit aansluitend aan de werken aan de naburige Suez-put. Zo krijgen omwonenden en de natuur een lange tijd luchtvervuiling, geluidsoverlast en veiligheidsproblemen.
 • het behoud van de huidige natte natuur en haar bewoners. Natte natuur is een buffer zowel voor droogte als i.g.v. overstroming. De opvulling van de Bego-put is achterhaald als natuurontwikkelingsidee.
 • het behoud van het bos van 2379m² en haar bewoners.

Reason

Zowel Agentschap Natuur en Bos (ANB) als het Provinciaal Omgevings- Vergunning Comité (POVC) gaven een negatief advies. ANB en POVC waarschuwden de 4 leden van de deputatie dat de aanvraag om te storten:

 • onvolledig is
 • de actuele natuurwaarden van de plas onderschat
 • in strijd is met het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen voor het behoud en versterking van de zeer waardevolle natuurcomplexen ter hoogte van de kleiputten Niel en Schelle.
 • het risico inhoudt van vermijdbare schade
 • de huidige plas als watervoorraad vernietigt
 • schadelijke effecten kan hebben op de kwaliteit van het oppervlaktewater en het grondwater
 • onduidelijk is over de impact op de Wullebeek tijdens de werken
 • de strijd van de Vlaamse Regering tegen waterschaarste en droogte tegenwerkt.

Zie: https://alrvzw.be/Besluit_deputatie-BEGO-natuur.pdf

Translate this petition now

new language version

News

Not yet a PRO argument.

Op een afstand van 200 a 300 m. willen ze gaan storten in een bestaand natuurgebied. Dit gaat overlast geven voor de bewoners daar, door het vele zware vrachtverkeer en geluidsoverlast door bulldozers. Het natuurgebied gaat verloren. Stof en wateroverlas gaat het gevolg zijn. GEEN opvulling van de BEGO-put

Why people sign

on 30 Aug 2022

De vervuiling heeft haar hoogtepunt bereikt! Daarbij mag de hele waterhuishouding van de buurt maar ook aan de Wullebeek niet in gevaar gebracht worden. Geen import van problemen. De betrokken natuur en zijn bewoners moeten op lange termijn veilig gesteld worden.

on 11 Jun 2022

Geen stoet in onze gemeente en buurt

on 09 Jun 2022

Ik heb de film Dark Waters gezien waarin getoond wordt wat PFOS doet met mens,dier en natuur.
De kleiputten liggen dan nog niet eens ver van waar wij wonen.
Hoe dan ook vind ik het misdadig dat die vuiligheid daar zou terechtkomen.

Tools for the spreading of the petition.

You have your own website, a blog or an entire web portal? Become an advocate and multiplier for this petition. We have the banners, widgets and API (interface) to integrate on your pages.

Signing widget for your own website

API (interface)

/nl/petition/online/beroep-tegen-de-beslissing-om-te-storten-in-de-bego-natuur-kleiput-geen-pfos-stort/votes
Description
Number of signatures on openPetition and, if applicable, external pages.
HTTP method
GET
Return format
JSON

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now