Region: 2845 Niel
Success
Environment

Beroep tegen de beslissing om te storten in de BEGO – natuur - kleiput | Geen PFOS stort !

Petition is directed to
Departement Omgeving Minister Zuhal Demir
1,011
Petition has contributed to the success
  1. Launched April 2022
  2. Collection finished
  3. Submitted on 27 Nov 2022
  4. Dialogue
  5. Success

The petition was successful!

Bericht over een gesloten petitie

1/7/23, 7:11 AM EST

GEEN bedenkelijke grond in kleiput Schelle
Minister Omgeving vernietigt vergunning opvullen BEGO-kleiput Schelle.

www.gva.be/cnt/dmf20230103_97069613

www.vrt.be/vrtnws/nl/2023/01/04/demir-vernietigt-vergunning-kleiput-schelle/

www.nieuwsblad.be/cnt/dmf20230103_97067279

www.standaard.be/cnt/dmf20230103_97610550

Op 23 december 2022 nam de minister van omgeving Zuhal Demir de beslissing om bovenstaande vergunning te vernietigen. Dit meldde het omgevingsloket op dinsdag 3 januari 2023. De deputatie van de Provincie Antwerpen had eerder de aanvraag van een nv om de kleiput op te vullen met bedenkelijke grond goedgekeurd. De minister treedt met haar beslissing de argumenten bij die o.a. buurtbewoners en Actiegroep Leefmilieu Rupelstreek (ALR) in een collectief beroep tegen de beslissing van de deputatie formuleerden. De hinder en effecten op mens, milieu en de risico’s van het opvullen van de kleiput waren in de aanvraag te groot.

- Het risico op droogte en waterschaarste bij het opvullen van de natuur-kleiput is te groot
- Het risico op de waterkwaliteit van het opvullen van de kleiput is te groot
- De aanvraag voor het opvullen van de kleiput doorstaat de watertoets niet
- Het risico op de actuele natuurwaarden van het opvullen van de kleiput is te groot
- Het risico op het biotoop en habitatverlies bij het opvullen van de kleiput is te groot

Tevens maakte de deputatie van de Provincie Antwerpen in dit dossier een procedurefout. De deputatie voegde nog stukken van de aanvrager toe na het openbaar onderzoek. Dat mag niet omdat het openbaar onderzoek moet verlopen volgens democratische regels waarbij iedereen diens belang gelijk moet kunnen verdedigen. De deputatie gaf de nv de gelegenheid stukken alsnog toe te voegen zonder de burgers de gelegenheid te geven de stukken te onderzoeken.

Dit is het tweede belangrijke dossier in de Rupelstreek dat actiegroepen samen met buurtbewoners vooralsnog kunnen afwenden. Het eerste betrof het opvullen van de kleiputten Terhagen-Rumst en Boom. Daar wilde Lantis samen met de Provincie Antwerpen en de genoemde Rupelgemeenten de natuur in de kleiputten bedelven onder Oosterweelgrond. Red Onze Kleiputten (ROK), ALR en de VZW lustige vissers betwistten met succes die vergunning bij de Raad van vergunningsbetwisting. In Schelle wilde een nv de waterbuffer die de BEGO-natuur-kleiput is, vernietigen met bedenkelijke grond. De minister vernietigde de laatste vergunning die de deputatie van de Provincie Antwerpen in deze had verleend.

Een goede gezondheid in een gezonde omgeving is de nieuwjaarswens van ALR. De kleiputten waar de natuur verschillende decennia haar gang kon gaan zijn de longen van de Rupelstreek. Het zijn waterbuffers die de Rupelstreek beschermen bij lange periodes van enorme droogte. De natuur in de kleiputten bedelven onder bedenkelijke grond: NEEN!


De petitie is overhandigd

11/28/22, 11:20 AM EST

In juni 2023 reeds overhandigde ALR samen met de buurtbewoners de petitie aan minister Demir. De minister moest namelijk in augustus een beslissing nemen. Samen voerden we de druk in juni op.

De aanvrager die wil storten, kreeg van de minister sinds september 2022 extra tijd om zijn aanvraag op orde te brengen. Die tijd loopt tot 7 januari 2023. Maar er is hoopvol nieuws want:

De Gewestelijke Omgeving Vergunning Commissie GOVC behandelde het beroep van ALR en de buurtbewoners op 18/10 voor de tweede keer.
Het advies van de GOVC luidt dat de verleende omgevingsvergunning door de deputatie van de Provincie Antwerpen moet vernietigd omwille van:
1. een procedurefout: een bevoegdheidsoverschrijding van de deputatie door stukken van de aanvrager toe te voegen na het openbaar onderzoek
2. de hinder en effecten op mens, milieu en risico's en veiligheid zoals:
Natuurtoets is onvoldoende uitgewerkt inzake biotoop- en habitatverlies
Milieu Effecten Rapportage volstaat niet
Impact op droogte en waterschaarste dient onderzocht
Effecten op waterkwaliteit bij de opvulling zijn niet onderzocht
Geen ontheffing voor het verbod op ontbossing
De effecten op de natuur door 50% minder wateroppervlakte zijn niet onderzocht
De aanvraag doorstaat watertoets niet
Actuele natuurwaarde van Bego-put zijn niet opgenomen in de natuurtoets
De aanvraag is niet in overeenstemming met de wettelijke bepalingen en met de goede plaatselijke ruimtelijke ordening en de onmiddellijke omgeving
Ook Agentschap Natuur en Bos behoudt zijn negatief advies

De minister moet hierover uiterst op 07/01/2023 beslissen.


Wijzigingen in de petitie

5/31/22, 12:29 PM EDT

De looptijd van de petitie wordt verlengd.


Nieuwe einddatum: 05.11.2022
Handtekeningen op het moment van de wijziging: 764


Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now