Region: Merano
Medborgerliga rättigheter

Reduzierung der enormen Wartezeiten/riduzione dei tempi di attesa enormi

Petitionen är riktat mot
Commissariato del Governo per la Provincia di Bolzano Commissariato di P.S. di Merano – Ufficio Immigrazione Herrn Raffael Mooswalder –Direktor des HGV Stadtgemeinde/comune di Meran/o, z.H. sindaco Dario Dal Medico con competente per immigrazione, i
222 Stödjande

Insamlingen är klar

222 Stödjande

Insamlingen är klar

  1. Startad januari 2024
  2. Insamlingen är klar
  3. Förbered inlämning
  4. Dialog med mottagare
  5. Beslut

2024-02-16 11:40

the title was changed in order to explain better what we would like to change


New title: enormeReduzierung Wartezeiten/tempider enormen Wartezeiten/riduzione dei tempi di attesa enormi

New deadline: 21.04.2024
Signatures at the time of the change: 218
Bidra till att stärka medborgarnas delaktighet. Vi vill göra din oro hörd samtidigt som vi förblir oberoende.

Donera nu