Ngarko fletën e nënshkrimit në një peticionNjoftim


Përdorni këtë shërbim si mbështetës të një peticioni nëse keni mbledhur nënshkrime në letër.

Ngarkoni çdo fletë individualisht si skedar. Përdorni modelin tonë, i cili mund të mbledhë deri në 10 nënshkrime për fletë. Modelet për format mund të gjenden në secilën faqe të peticionit të një peticioni të hapur. Nëse përdorni pyetësorët tuaj, ju lutem vini re se jo më shumë se 50 nënshkrime mund të mblidhen në një pyetësor.

Nënshkrimet në letër numërohen menjëherë pasi fleta e nënshkrimit të jetë ngarkuar me sukses. Në asnjë moment nuk do të publikohen fletët e nënshkrimit.

koleksionet në vazhdim

Ndihmoni në forcimin e pjesëmarrjes së qytetarëve. Ne duam t'i bëjmë shqetësimet tuaja të dëgjohen dhe të mbeten të pavarura.

dhuroni tani