Качете подписен лист за петицияБележки


Използвайте тази услуга като поддръжник на петиция, ако сте събрали подписи на хартия.

Изтеглете всеки лист индивидуално като файл. Използвайте нашия шаблон за събиране на до 10 подписа на лист. Шаблоните на Archer могат да бъдат намерени на всяка страница на петиция на отворена петиция. Ако използвате вашите собствени колективни формуляри, имайте предвид, че не повече от 50 подписа могат да бъдат събрани във формуляр за събиране.

Подписите на хартия се броят веднага след успешни подписи. В нито един момент няма да бъдат публикувани самите листове за подпис.

текущи колекции

Помощ за засилване на гражданското участие. Искаме да направим вашите опасения изслушани, оставайки независими.

Популяризирайте сега