Качете лист за събиране на петиция

Бележки

Използвайте тази услуга като поддръжник на петиция, ако сте събрали подписи на хартия.

Качете всеки колекционен лист поотделно като файл. Използвайте нашия шаблон за това, на който могат да се съберат до 10 подписа на лист. Можете да намерите шаблони за формуляри на всяка страница с петиция на петиция openPetition. Ако използвате свои собствени листове за събиране, моля, имайте предвид, че не могат да бъдат събрани повече от 50 подписа на един колекционен лист.

Подписите на хартия се броят веднага след успешното качване на колекционен лист. В нито един момент самите колекционни листове не се публикуват.

Помощ за засилване на гражданското участие. Искаме да направим вашите опасения изслушани, оставайки независими.

Популяризирайте сега