Nahrajte zberný hárok do petície

Náznaky

Túto službu použite ako zástanca petície, ak ste zozbierali podpisy na papieri.

Nahrajte každý hárok zbierky jednotlivo ako súbor. Použite na to našu šablónu, na ktorej je možné nazbierať až 10 podpisov na jeden hárok. Vzory formulárov nájdete na každej petičnej stránke petície openPetition. Ak používate vlastné zberné hárky, berte prosím do úvahy, že na jeden zberný hárok nemožno vyzbierať viac ako 50 podpisov.

Papierové podpisy sa počítajú ihneď po úspešnom nahratí zberného hárku. V žiadnom prípade nie sú zverejnené samotné zberné listy.

Pomôžte posilniť občiansku účasť. Chceme, aby boli vaše obavy vypočuté a nezávislé.

Propagovať teraz