Região: França
Economia

Neen aan het windmolenpark voor de kust van Duinkerke

A petição é dirigida a
Franse overheid
82 Apoiador
16% alcançado 500 para objectivo de colecta
82 Apoiador
16% alcançado 500 para objectivo de colecta
 1. Iniciado 05-05-2024
 2. Colecta ainda > 9 semanas
 3. Submissão
 4. Diálogo com o destinatário
 5. Decisão

Concordo que meus dados serão armazenados . Eu decido quem pode ver meu apoio. Posso revogar este consentimento a qualquer momento .

 

Frankrijk plant bij de Belgische grens de bouw van een gigantisch windmolenpark met windturbines tot 300m hoog (dit is de hoogte van de eifeltoren). De bouw van deze windturbines zou ernstige gevolgen hebben voor natuur en economie , zoals verstoring van scheepvaartroutes naar Oostende, bedreiging van visgronden, luchtvaart en toerisme. Frankrijk negeert alle Belgische bezwaren en overleg, wat de bilaterale relaties kan schaden en internationale wetten schendt.

Razões

Het windmolenpark ligt uitzonderlijk dicht bij de kust en zou heel wat schade toebrengen,
waaronder:

 • blokkering van de Dyckroute, de westelijke aanlooproute van de haven van Oostende
 • blokkering van de reactivering van de ferrylijnen tussen Oostende, Dover en Ramsgate
 • blokkering van de zeer drukke vaarweg voor de visserij tussen Oostende en de westelijke visgronden (Kanaal, Kanaal van Bristol, Ierse Zee, Atlantische Oceaan)
 • verkleining van de beschikbare visgronden
 • schade aan de verdere ontwikkelingsmogelijkheden van de Oostendse haven
 • bedreiging van de scheepvaartveiligheid
 • beperkingen van de luchtvaart
 • bedreiging van de luchtvaartveiligheid
 • schade aan de natuur, waaronder de 1,3 miljoen trekvogels die jaarlijks voor Duinkerke passeren
 • schade aan het aangrenzende beschermde habitatgebied Vlaamse Banken
 • directe visuele pollutie tot ver langs de Vlaamse kust (van de Franse grens tot voorbij Nieuwpoort)
 • schade aan het imago en de aantrekkelijkheid van de Vlaamse kust en aan Vlaamse kusttoerisme

Het windmolenpark is ingepland zonder voorafgaand bilateraal overleg met België.
Het is niet gecoördineerd met de plannen voor nieuwe windmolenparken in de Belgische
zeegebieden, die veel verder van de kust komen.

Frankrijk legt alle Belgische, Vlaamse en Oostendse bezwaren stelselmatig naast zich neer.
Het project dreigt een precedent te scheppen voor de blokkering van de vaarroutes naar de
havens door andere landen.

Het zou de relaties tussen België en zijn buurland Frankrijk verslechteren, op korte en ook op
lange termijn, want de windmolens zullen minstens 30 jaar blijven staan.
Het project is strijdig met het internationaal zeerecht, de Europese natuurbehoudsregels en
het goed nabuurschap.

Ik ondersteun dus het protest tegen het project en wens dat mijn protest mee wordt
ingediend tijdens het openbaar onderzoek dat Frankrijk momenteel over het project
organiseert.

Link naar meer info over het openbaar onderzoek: https://www.health.belgium.be/nl/news/openbaar-onderzoek-rond-frans-windmolenpark-voor-kust-van-duinkerke-start-binnenkort

Muito obrigado pelo seu apoio, VZW Restart De Oostende
Pergunta para o iniciador

Link para a petição

Imagem com código QR

Deslizamento destacável com código QR

fazer o download (PDF)

Esta petição foi traduzida para os seguintes idiomas

Traduza esta petição agora

Nova versão de idioma

Novidades

Het ligt op een landsgrens waarbij de effecten sociaal ecologisch en economisch ook voor naburig land even groot zijn

Ainda não há nenhum argumento CONTRA.

Porque as pessoas assinam

Ferramentas para divulgar a petição.

Tem seu próprio site, um blog ou um portal web? Torne-se um defensor e promotor desta iniciativa. Temos banners, widgets e API (interface) para incorporar nas suas páginas. Para as ferramentas

Esta petição foi traduzida para os seguintes idiomas

Traduza esta petição agora

Nova versão de idioma

Ajude a fortalecer a participação cívica. Queremos que as suas preocupações sejam ouvidas, permanecendo independentes.

Apoiar agora