Región: Francia
Economía

Neen aan het windmolenpark voor de kust van Duinkerke

Petición a.
Franse overheid
82 Apoyo
16% alcanzado 500 de objetivo de la recogida
82 Apoyo
16% alcanzado 500 de objetivo de la recogida
 1. Iniciado 5/05/2024
 2. Collección más > 9 semanas
 3. Sumisión
 4. Diálogo con destinatario
 5. Decisión

Acepto que mis datos se almacenen . Yo decido quién puede ver mi apoyo. Puedo revocar este consentimiento en cualquier momento .

 

Frankrijk plant bij de Belgische grens de bouw van een gigantisch windmolenpark met windturbines tot 300m hoog (dit is de hoogte van de eifeltoren). De bouw van deze windturbines zou ernstige gevolgen hebben voor natuur en economie , zoals verstoring van scheepvaartroutes naar Oostende, bedreiging van visgronden, luchtvaart en toerisme. Frankrijk negeert alle Belgische bezwaren en overleg, wat de bilaterale relaties kan schaden en internationale wetten schendt.

Razones.

Het windmolenpark ligt uitzonderlijk dicht bij de kust en zou heel wat schade toebrengen,
waaronder:

 • blokkering van de Dyckroute, de westelijke aanlooproute van de haven van Oostende
 • blokkering van de reactivering van de ferrylijnen tussen Oostende, Dover en Ramsgate
 • blokkering van de zeer drukke vaarweg voor de visserij tussen Oostende en de westelijke visgronden (Kanaal, Kanaal van Bristol, Ierse Zee, Atlantische Oceaan)
 • verkleining van de beschikbare visgronden
 • schade aan de verdere ontwikkelingsmogelijkheden van de Oostendse haven
 • bedreiging van de scheepvaartveiligheid
 • beperkingen van de luchtvaart
 • bedreiging van de luchtvaartveiligheid
 • schade aan de natuur, waaronder de 1,3 miljoen trekvogels die jaarlijks voor Duinkerke passeren
 • schade aan het aangrenzende beschermde habitatgebied Vlaamse Banken
 • directe visuele pollutie tot ver langs de Vlaamse kust (van de Franse grens tot voorbij Nieuwpoort)
 • schade aan het imago en de aantrekkelijkheid van de Vlaamse kust en aan Vlaamse kusttoerisme

Het windmolenpark is ingepland zonder voorafgaand bilateraal overleg met België.
Het is niet gecoördineerd met de plannen voor nieuwe windmolenparken in de Belgische
zeegebieden, die veel verder van de kust komen.

Frankrijk legt alle Belgische, Vlaamse en Oostendse bezwaren stelselmatig naast zich neer.
Het project dreigt een precedent te scheppen voor de blokkering van de vaarroutes naar de
havens door andere landen.

Het zou de relaties tussen België en zijn buurland Frankrijk verslechteren, op korte en ook op
lange termijn, want de windmolens zullen minstens 30 jaar blijven staan.
Het project is strijdig met het internationaal zeerecht, de Europese natuurbehoudsregels en
het goed nabuurschap.

Ik ondersteun dus het protest tegen het project en wens dat mijn protest mee wordt
ingediend tijdens het openbaar onderzoek dat Frankrijk momenteel over het project
organiseert.

Link naar meer info over het openbaar onderzoek: https://www.health.belgium.be/nl/news/openbaar-onderzoek-rond-frans-windmolenpark-voor-kust-van-duinkerke-start-binnenkort

Gracias por su ayuda, VZW Restart De. Oostende
Pregunta el iniciador

Enlace a la petición.

Imagen con código QR

Hoja desprendible con código QR

Descargar. (PDF)

Esta petición ha sido traducida a los siguientes idiomas.

Traduce esta petición ahora.

Nueva versión en otro idioma

Noticias

Het ligt op een landsgrens waarbij de effecten sociaal ecologisch en economisch ook voor naburig land even groot zijn

Todavía no hay un argumento CONTRA.

Por qué la gente firma.

Instrumentos para difundir la petición

Tiene su propia página de web, un blog o un portal entero? Vuélvese defensor y multiplicador de esta iniciativa! Tenemos banderas, widgets y API (interfaz) para integrar en sus páginas. a las herramientas

Esta petición ha sido traducida a los siguientes idiomas.

Traduce esta petición ahora.

Nueva versión en otro idioma

Ayudar a fortalecer la participación ciudadana. Queremos que se escuchen sus inquietudes sin dejar de ser independientes.

Promocione ahora.