Region: France
Economy

Neen aan het windmolenpark voor de kust van Duinkerke

Petition is directed to
Franse overheid
79 supporters
16% achieved 500 for collection target
79 supporters
16% achieved 500 for collection target
 1. Launched 05/05/2024
 2. Time remaining > 2 months
 3. Submission
 4. Dialog with recipient
 5. Decision

I agree that my data will be stored . I decide who can see my support. I can revoke this consent at any time .

 

05/06/2024, 20:40

Onduidelijkheid rechtgezet, windmolenpark komt ook heel dicht bij de Belgische grens
Fout in de layout. Bulletpoints in het midden van een zin.
Toevoegen van een link naar het openbaar onderzoek.


Neue Begründung:

Het windmolenpark ligt uitzonderlijk dicht bij de kust en zou heel wat schade toebrengen,

waaronder:

 • blokkering van de Dyckroute, de westelijke aanlooproute van de haven van Oostende
 • blokkering van de reactivering van de ferrylijnen tussen Oostende, Dover en Ramsgate
 • blokkering van de zeer drukke vaarweg voor de visserij tussen Oostende en de westelijke visgronden (Kanaal, Kanaal van Bristol, Ierse Zee, Atlantische Oceaan)
 • verkleining van de beschikbare visgronden
 • schade aan de verdere ontwikkelingsmogelijkheden van de Oostendse haven
 • bedreiging van de scheepvaartveiligheid
 • beperkingen van de luchtvaart
 • bedreiging van de luchtvaartveiligheid
 • schade aan de natuur, waaronder de 1,3 miljoen trekvogels die jaarlijks voor Duinkerke passeren
 • schade aan het aangrenzende beschermde habitatgebied Vlaamse Banken
 • directe visuele pollutie tot ver langs de Vlaamse kust (van de Franse grens tot voorbij Nieuwpoort)
 • schade aan het imago en de aantrekkelijkheid van de Vlaamse kust en aan Vlaamse kusttoerisme

Het windmolenpark is ingepland zonder voorafgaand bilateraal overleg met België.

Het is niet gecoördineerd met de plannen voor nieuwe windmolenparken in de Belgische

zeegebieden, die veel verder van de kust komen.

Frankrijk legt alle Belgische, Vlaamse en Oostendse bezwaren stelselmatig naast zich neer.

Het project dreigt een precedent te scheppen voor de blokkering van de vaarroutes naar de

havens door andere landen.

Het zou de relaties tussen België en zijn buurland Frankrijk verslechteren, op korte en ook op

lange termijn, want de windmolens zullen minstens 30 jaar blijven staan.

Het project is strijdig met het internationaal zeerecht, de Europese natuurbehoudsregels en

het goed nabuurschap.

Ik ondersteun dus het protest tegen het project en wens dat mijn protest mee wordt

ingediend tijdens het openbaar onderzoek dat Frankrijk momenteel over het project

organiseert.

Link naar meer info over het openbaar onderzoek: www.health.belgium.be/nl/news/openbaar-onderzoek-rond-frans-windmolenpark-voor-kust-van-duinkerke-start-binnenkortNieuwe einddatum: 04.08.2024
Handtekeningen op het moment van de wijziging: 34


Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now