Συμπερίληψη μονογονιών στις δικαιούχες ευαλωτες ομάδες ληπτών Χριστουγεν δώρου από το Κράτος.

Share the initiative via e-mail

Current Petitions

show all petitions

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now