Polityka prywatności

Ostatnia aktualizacja 07.12.2022

Jako platforma dialogu politycznego ponosimy dużą odpowiedzialność za przetwarzanie szczególnie wrażliwych danych dotyczących postaw i opinii politycznych. Chcemy otwarcie i zrozumiale wyjaśnić Ci, jakie dane zbieramy i jak bezpiecznie się z nimi obchodzimy. W ten sposób przestrzegamy naszego obowiązku dostarczania informacji podczas gromadzenia danych osobowych w openPetition Artykuł 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych (RODO)

Serwer w Niemczech i szyfrowana transmisja

Twoje dane będą przechowywane na serwerach w Certyfikowanych centrach danych ISO / IEC 27001 w Niemczech. Transmisja danych do naszych serwerów jest bezpiecznie szyfrowana za pomocą protokołu SSL.

Jakie dane osobowe gromadzimy?

 • Imię i nazwisko, adres
 • Wiek (tylko w Austrii)
 • Numer telefonu (jeśli został podany)
 • Adres e-mail (jeśli został podany)
 • Zdjęcie profilowe (jeśli zostało udostępnione)
 • Tekst „O mnie” (jeśli podano)
 • Przedstawiciel organizacji (jeśli określono)
 • Język określony na podstawie języka przeglądarki lub zestawu językowego
 • adres IP
 • Ruszyły petycje
 • Stworzono widgety dla petycji
 • Podpisane petycje związane z regionem i kategorią
 • Uwagi, pilność i obawy dotyczące sygnatariuszy (jeśli podano)
 • Udział w debatach, ocena udziału w debatach
 • Mandaty są tworzone samodzielnie i weryfikowane przez openPetition lub sprawdzane bezpośrednio przez openPetition
 • Oświadczenia dla urzędników wybieranych w wyborach publicznych
 • Pozdrowienia (dla wybranych urzędników, jeśli określono)
 • Deklaracja transparentności dla wybranych przedstawicieli publicznych (jeśli wskazano)

Jak wykorzystujemy Twoje dane?

 • Wykorzystamy Twój adres i ustalimy przypisane poziomy administracyjne i okręgi wyborcze na wszystkich poziomach.
 • Podajemy wiek (tylko w Austrii), aby mieć pewność, że osoby składające i wspierające petycje osiągnęły minimalny wiek
 • Używamy Twojego adresu, aby rekomendować petycje z przypisanych do Ciebie szczebli administracyjnych.
 • Wykorzystujemy kategorię Twojej ostatniej podpisanej petycji, aby rekomendować petycje o podobnej tematyce.
 • Wyświetlamy podpisy publiczne zawierające imię i nazwisko, lokalizację i kraj.
 • Rozkład podpisów pokazujemy na mapach geograficznych z maksymalną rozdzielczością kodów pocztowych różnych dzielnic
 • Umożliwiamy składającemu petycję kontakt ze swoimi zwolennikami za pośrednictwem naszej platformy (jeśli wyraziłeś na to zgodę).
 • Prześlemy Ci rekomendacje z petycji (jeśli wyraziłeś na to zgodę), które zostały podpisane w Twoim regionie.
 • Prześlemy Ci newsletter dotyczący działalności OpenPetition (jeśli wyraziłeś na to zgodę).
 • Czasami możemy przesyłać Ci rekomendacje dotyczące petycji od współpracujących organizacji pozarządowych (jeśli wyraziłeś na to zgodę).
 • Pozwalamy składającym petycję generować i pobierać podpisy ze wszystkimi podpisami.

Kto może zobaczyć, Twoje wybrane dane i przez jak długo?

 • Osoba składająca petycję: Jako osoba składająca petycję musisz podać swoje pełne imię i nazwisko, adres oraz prawidłowy adres e-mail. Jedynie nazwa i lokalizacja składającego petycję są publicznie widoczne na stronie internetowej i w wyszukiwarkach. Rok po zamknięciu petycji nazwisko składającego petycję zostanie zanonimizowane na stronie internetowej.
 • Osoby popierające: Jako osoba popierająca petycję podpisem należy podać pełne imię i nazwisko oraz pełny adres. Aby otrzymywać informacje o petycji, wymagane jest podanie prawidłowego adresu e-mail. Jeśli dla pokoju debaty dot. petycji zostanie utworzony argument za lub przeciw, zwolennik musi podać prawidłowy adres e-mail. Zwolennicy podpisów publicznych pokazują tylko nazwę i lokalizację strony internetowej. Trzy dni po podpisaniu, w wyszukiwarce nazwisko zostanie skrócone do jednej litery. Sześć miesięcy po zakończeniu subskrypcji dane osób wspierających nie są już publicznie dostępne. Pięć lat po złożeniu petycji podpisy zostaną usunięte.
 • Osoby wspierające niepublicznymi podpisami nigdy nie są publicznie widoczne na stronie internetowej ani w wyszukiwarkach.
 • Składający petycję i odbiorca petycji widzą wszystkie dane zwolenników, w tym niepubliczne podpisy, nazwisko, wiek (tylko w Austrii), kod pocztowy, miasto i skróconą do 4 znaków ulicę i numer domu oraz ewentualnie komentarz
 • Lista podpisów i arkusze zbiórki nie mogą być przekazywane przez składającego petycję nikomu innemu niż adresat petycji.
 • Po przekazaniu petycji składający petycję ma obowiązek zniszczyć wszystkie dane dotyczące podpisu przekazane mu w formie cyfrowej lub drukowanej.
 • Po podjęciu decyzji w sprawie złożenia petycji, odbiorca petycji jest zobowiązany do zniszczenia wszystkich danych podpisu przekazanych mu cyfrowo lub wydrukowanych.
 • Współpracujące partnerskie organizacje pozarządowe, które zbierają podpisy na własnej stronie za pomocą widżetu openPetition , mogą wyeksportować dane swoich podpisów i skontaktować się bezpośrednio z Tobą (jeśli wyraziłeś na to zgodę). Nie mamy wpływu na częstotliwość ani treść, z jaką współpracuje z Tobą współpracująca organizacja pozarządowa.
 • Zdjęcia profilowe i profile wybranych urzędników są publicznie widoczne na stronie internetowej i w wyszukiwarkach.
 • Oświadczenia są publicznie widoczne na stronie internetowej i w wyszukiwarkach wraz z nazwiskiem wybranego urzędnika, nazwą grupy/partii parlamentarnej oraz czasem złożenia oświadczenia lub czasem ostatniej jego edycji.
 • Zdjęcia profilowe i profile składających petycję są publicznie widoczne w witrynie i niewidoczne dla wyszukiwarek.
 • Zdjęcia profilowe i profile zwolenników są widoczne na stronie internetowej poprzez ukryty link. Profile nigdy nie są widoczne dla wyszukiwarek.
 • Komentarze zwolenników podpisów publicznych widoczne są wraz z ich nazwiskiem i lokalizacją na stronie internetowej, ale nie są widoczne dla wyszukiwarek.
 • Komentarze zwolenników podpisów niepublicznych widoczne są jedynie wraz z lokalizacją w serwisie i nie są widoczne dla wyszukiwarek.

Jak możesz kontrolować swoje dane?

 • Jeśli podałeś adres e-mail, możesz otrzymać link potwierdzający. Potwierdź swój adres email i zostań potwierdzonym wspierającym.
 • Jako potwierdzony zwolennik zostaniesz rozpoznany poprzez plik cookie. Możesz później przypisać hasło, aby móc w każdej chwili zalogować się do openPetition .
 • Jako potwierdzony zwolennik możesz edytować widoczność swoich podpisów lub odwołać swój podpis w okresie subskrypcji.
 • Możesz zarejestrować się w dowolnym momencie za pomocą e-maila aby mieć możliwość zarządzania swoim podpisem
 • Jako potwierdzony zwolennik lub zarejestrowany użytkownik możesz Edytować swój profil ,
 • Jako potwierdzony kibic lub zarejestrowany użytkownik możesz edytować swoje ustawienia powiadomień ,
 • Jako składający petycję możesz przekazać swoją petycję nowemu rzecznikowi (patrz FAQ)
 • Jako urzędnik wybieralny możesz wykonywać swoje mandaty i, jeśli to konieczne, złożyć wcześniejszą rezygnację.
 • Jako posiadacz mandatu możesz przyjmować zlecenia, które zostały już utworzone przez openPetition lub zasugerowane przez użytkowników, po tym jak zweryfikowałeś się jako posiadacz mandatu w openPetition .

Zakaz szpiegowania adresów e-mail innych osób

W przypadku openPetition nie jest możliwe ustalenie poprzez wpisanie cudzego adresu e-mail, czy właściciel tego adresu e-mail ma konto w openPetition lub czy podpisał petycję.

Wyślij e-mail z podwójną zgodą

openPetition wysyła newslettery i inne wiadomości e-mail tylko do osób, które aktywnie wyraziły zgodę na ich otrzymywanie. Każdy zapisany adres e-mail sprawdzamy za pomocą tak zwanej procedury podwójnego wyboru. Wyślemy Ci wiadomość e-mail z potwierdzeniem. Tylko jeśli aktywowałeś link potwierdzający w nim zawarty, używamy adresu e-mail do dalszej komunikacji z tobą. W ten sposób skutecznie zapewniamy, że nie wysyłamy niechcianych wiadomości e-mail.

Przekaż e-mail

Użytkownicy mają możliwość polecania petycji znajomym za pośrednictwem poczty elektronicznej. Jako odbiorca otrzymasz tylko pierwszą wiadomość e-mail z rekomendacją dla każdej petycji.
Odbiorca może trwale zablokować dalsze otrzymywanie e-maili z rekomendacjami dla wszystkich petycji, korzystając z linku rezygnacji z subskrypcji znajdującego się w e-mailu z rekomendacjami.

Facebooka/X/Google+

Przyciski mediów społecznościowych na openPetition to proste linki do udostępniania lub linki do stron openPetition na odpowiednim portalu.

Youtube

W naszych witrynach umieszczamy filmy wideo dostępne na platformie YouTube (treści osadzone). YouTube jest usługą YouTube LLC, spółki zależnej Google Inc. Obowiązują warunki polityka prywatności Google ,

Istnieje jednak możliwość przyporządkowania Ci informacji, jeśli jesteś zalogowany w serwisie YouTube lub innej usłudze Google. Jeśli tego nie chcesz, wyloguj się ze swojego konta Google przed kliknięciem, aby odtworzyć osadzony film.

wyszukiwarka Google

Na tej stronie internetowej używana jest „Google Custom Search”. Podczas korzystania z pola wyszukiwania w strona wyszukiwania dane zostaną przekazane do Google w polu wyszukiwania. Stosowana jest Polityka prywatności Google ,

RECAPTCHA GOOGLE

Funkcja Google reCAPTCHA w wersji 3 pomaga nam wykrywać złośliwe ataki na naszą stronę internetową i usługi. Dlatego na niektórych naszych stronach, szczególnie w formularzach, wykorzystywana jest ta funkcja. W ramach tej kontroli do Google wysyłane są dane urządzenia i aplikacji, ale nie informacje wprowadzone w formularzu. W żadnym wypadku zebrane dane nie będą wykorzystywane do celów reklamowych. Obowiązują przepisy dotyczące ochrony danych s firmy Google .

Cookies

Pliki cookie to małe pliki przechowywane na dysku twardym osoby odwiedzającej. Umożliwiają przechowywanie informacji przez określony czas i identyfikację komputera osoby odwiedzającej. Używamy trwałych plików cookie, aby usprawnić nawigację użytkownika. Używamy również sesyjnych plików cookie, które są automatycznie usuwane po zamknięciu przeglądarki. Możesz ustawić swoją przeglądarkę tak, aby informowała Cię o umieszczeniu plików cookie.

Mozilla Firefox: https://support.mozilla.org/de/kb/cookies-erlauben-und-ablehnen
Google Chrome: https://support.google.com/chrome/answer/95647
Internet Explorer: https://support.microsoft.com/de-de/help/17442/windows-internet-explorer-delete-manage-cookies

Używamy wyłącznie plików cookie niezbędnych ze względów technicznych. Nie używamy plików cookies do śledzenia lub analizowania zachowań użytkowników.

Lokalny magazyn

openPetition wykorzystuje lokalną pamięć Twojej przeglądarki internetowej do lokalnego buforowania wpisów formularzy. Wpisy w formularzu są zabezpieczone przed przypadkowym usunięciem w pamięci lokalnej do czasu wysłania formularza lub wylogowania.

Matomo (dawniej Piwik)

Nasza strona internetowa korzysta z usługi analizy sieci Matomo, której openPetition używa do analizy korzystania z witryny. Za pomocą plików cookie ogólne informacje o użytkowaniu są przesyłane na nasz serwer. Nie są przechowywane żadne osobiste zachowania związane z użytkowaniem. Twój adres IP jest anonimowy.

Przechowywanie adresu IP

Ze względów bezpieczeństwa prawnego adres IP odwiedzającego w połączeniu z datą i godziną jest zawsze zapisywany, gdy uczestniczy on w treści openPetition. Z adresu IP można zwykle odczytać dostawcę Internetu odwiedzającego. U dostawcy Internetu tożsamość właściciela połączenia można ustalić w dowolnym momencie. Zgodnie z ustawą o zatrzymywaniu danych (VDS) posiadacze połączeń mogą zostać zidentyfikowani do 10 tygodni z mocą wsteczną na podstawie adresu IP.

obowiązek udzielania informacji

Zgodnie z §21 ust. 1 TTDSG w indywidualnych przypadkach będziemy przekazywać informacje o danych osobowych na polecenie właściwych organów, o ile jest to konieczne do celów ścigania karnego, aby zapobiec niebezpieczeństwu ze strony organów policyjnych krajach związkowych, w celu realizacji ustawowych zadań federalnych organów ochrony konstytucyjnej i stanów, Federalnej Służby Wywiadu lub Służby Kontrwywiadu Wojskowego lub w celu egzekwowania praw własności intelektualnej.

Pliki logowaia serwera

Za każdym razem, gdy przeglądana jest strona na platformie openPetition lub na stronach, na których zintegrowany jest baner openPetition lub widżet petycji, informacje o przeglądarce osoby odwiedzającej są nam automatycznie przekazywane. Obejmuje to informacje o typie przeglądarki, systemie operacyjnym, adresie IP, godzinie i ostatnio odwiedzanej stronie (strona odsyłająca). Dane te nie są przypisywane do konkretnych osób na openPetition . Pliki dziennika są oceniane statystycznie i pomagają zapewnić bezbłędne działanie stron.

Pudełko zbiórki

Dla naszej opcji darowizny online korzystamy z usługi FundraisingBox. FundraisingBox gwarantuje pełną ochronę danych i prawnie bezpieczne przechowywanie danych. FundraisingBox przejmuje dla nas przetwarzanie płatności. Dane z transakcji darowizny są zawsze szyfrowane za pomocą protokołu SSL i przechowywane w europejskich centrach danych. Więcej informacji na temat ochrony danych w FundrainsingBox można znaleźć tutaj: https://www.fundraisingbox.com/datenschutz ,

FundraiseUp

W przypadku naszej opcji darowizn online w krajach, w których euro nie jest walutą, korzystamy z usługi FundraiseUp. FundraiseUp gwarantuje pełną ochronę danych i zgodne z prawem przechowywanie danych. FundraiseUp obsługuje dla nas przetwarzanie płatności. Dane transakcji darowizn są zawsze bezpiecznie szyfrowane za pomocą protokołu SSL i przechowywane w amerykańskich centrach danych. Więcej informacji na temat ochrony danych w FundraiseUp można znaleźć tutaj: https://fundraiseup.com/privacy/ .

Strona firmowa na Facebooku

Prowadzimy oficjalną stronę na Facebooku pod adresem URL https://www.facebook.com/openPetition na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO. Nie gromadzimy, nie przechowujemy ani nie przetwarzamy danych osobowych naszych użytkowników na tej stronie. Ponadto żadne inne przetwarzanie danych nie będzie przez nas podejmowane ani inicjowane. Dane wprowadzone przez Ciebie na naszej stronie na Facebooku, takie jak komentarze, filmy lub zdjęcia, nigdy nie są przez nas wykorzystywane ani przetwarzane w żadnym innym celu.

Facebook korzysta w tej witrynie z tak zwanych metod śledzenia sieci. Uwaga: nie można wykluczyć, że Facebook wykorzysta dane z Twojego profilu, na przykład do oceny Twoich nawyków, relacji osobistych lub preferencji. Nie mamy wpływu na przetwarzanie Twoich danych przez Facebooka.

strona firmowa X

Prowadzimy oficjalną stronę X pod adresem URL https://twitter.com/openPetition na podstawie Art. 6 ust.1 lit.f RODO. W żadnym momencie nie gromadzimy, nie przechowujemy ani nie przetwarzamy danych osobowych naszych użytkowników na tej stronie. Ponadto nie przeprowadzamy ani nie inicjujemy innego przetwarzania danych. Tweety, które wprowadzisz na X, zostaną opublikowane przez X i nie będą przez nas w żadnym momencie wykorzystywane ani przetwarzane w żadnym innym celu.

X korzysta na tej stronie z tak zwanych metod śledzenia sieci. Pamiętaj o tym: Nie można wykluczyć, że X wykorzysta dane z Twojego profilu, na przykład do oceny Twoich nawyków, relacji osobistych lub preferencji. Nie mamy wpływu na przetwarzanie Twoich danych przez X.

Twoje prawa jako użytkownika

Po prawej od informacji Masz prawo żądać potwierdzenia, czy przetwarzane są dane osobowe Cię dotyczące; W takim przypadku mają Państwo prawo do informacji o tych danych osobowych oraz do informacji szczegółowo wymienionych w art. 15 RODO. Rozpocznij informacje o danych

Prawo do poprawienia: Masz prawo do niezwłocznego żądania sprostowania dotyczących Ciebie nieprawidłowych danych osobowych oraz w razie potrzeby uzupełnienia niekompletnych danych osobowych.

Prawo do rusunięcia: Masz prawo żądać niezwłocznego usunięcia danych osobowych, które Cię dotyczą, jeżeli zachodzi jedna z przyczyn wymienionych szczegółowo w art. 17 RODO, np. gdy dane nie są już potrzebne do realizowanych celów. Usuń konto openPetition

Prawo do ograniczenia przetwarzania: Masz prawo żądać ograniczenia przetwarzania na czas dowolnej kontroli, jeżeli spełniony jest jeden z warunków wymienionych w art. 18 RODO, na przykład jeśli sprzeciwiłeś się przetwarzaniu.

Prawo do przenoszenia danych: W niektórych przypadkach, które szczegółowo wymieniono w artykule 20 RODO, masz prawo otrzymać dotyczące Cię dane osobowe w ustrukturyzowanym, powszechnym formacie nadającym się do odczytu maszynowego lub zażądać przesłania tych danych stronie trzeciej.

Prawo do obiekcji: Jeżeli dane są zbierane na podstawie artykułu 6 ustęp 1 lit. f (przetwarzanie danych w celu ochrony uzasadnionych interesów), masz prawo w każdej chwili wnieść sprzeciw wobec przetwarzania z przyczyn wynikających z Twojej szczególnej sytuacji. Nie będziemy wówczas już przetwarzać danych osobowych, chyba że istnieją wyraźnie istotne uzasadnione powody przetwarzania, które przeważają nad interesami, prawami i wolnościami osoby, której dane dotyczą, lub przetwarzanie służy dochodzeniu, wykonywaniu lub obronie roszczeń prawnych. Cofnij wyrażoną zgodę

Prawo do wniesienia skargi do organu nadzorczego: Zgodnie z Art. 77 RODO, masz prawo do złożenia skargi do organu nadzorczego, jeśli uważasz, że przetwarzanie Twoich danych narusza przepisy o ochronie danych. Odpowiedzialnym organem nadzorczym w kwestiach związanych z ochroną danych jest Rzecznik Ochrony Danych i Wolności Informacji ,

Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych

W zakresie, w jakim uzyskujemy zgodę osoby, której dane dotyczą na przetwarzanie danych osobowych, podstawą prawną przetwarzania danych osobowych jest art. 6 ust. 1 lit. a ogólnego rozporządzenia UE o ochronie danych (RODO).

W przypadku przetwarzania danych osobowych niezbędnych do wykonania umowy, której stroną jest osoba, art. 6 ust. 1 lit. b RODO jako podstawa prawna. Dotyczy to również operacji przetwarzania wymaganych do przeprowadzenia środków przed zawarciem umowy.

W zakresie, w jakim przetwarzanie danych osobowych jest wymagane do wypełnienia prawnego obowiązku, któremu podlega nasza firma, art. 6 ust. 1 lit. c RODO jako podstawa prawna.

W przypadku, gdy przetwarzanie jest niezbędne do wykonania zadania realizowanego w interesie publicznym lub w ramach sprawowania władzy publicznej powierzonej osobie odpowiedzialnej, podstawą prawną jest art. 6 ust. 1 lit. e) RODO.

Jeżeli przetwarzanie jest konieczne dla ochrony uzasadnionych interesów naszej firmy lub strony trzeciej oraz jeżeli interes, podstawowe prawa i podstawowe wolności danej osoby nie mają pierwszeństwa przed pierwszym interesem, art. 6 ust. 1 lit. f RODO jako podstawa prawna przetwarzania.

zakres

Niniejsze oświadczenie o ochronie danych dotyczy wszystkich treści na naszych stronach openPetition.de , openPetition.eu i openPetition.org . Nie obejmuje stron internetowych, do których prowadzą linki z naszej strony.

Aktualizacja

Nowe osiągnięcia techniczne i zmiany w Internecie wymagają od czasu do czasu dostosowań lub uzupełnień w oświadczeniu o ochronie danych openPetition . Tutaj będziesz informowany o nowościach.

skuteczność

Wskaźnik „Ostatnia aktualizacja” u góry Polityki prywatności wskazuje, kiedy Polityka prywatności została ostatnio zmieniona. Zmiany zaczną obowiązywać po opublikowaniu zmienionej Polityki prywatności na naszej Platformie.

Organ odpowiedzialny

Organem odpowiedzialnym jest osoba fizyczna lub prawna, która samodzielnie lub wspólnie z innymi osobami decyduje o celach i środkach przetwarzania danych osobowych.

Organem odpowiedzialnym za przetwarzanie danych na tej stronie internetowej jest:
openPetition gemeinnützige GmbH
Werkstatt Digitale Demokratie
Am Friedrichshain 34
10407 Berlin
Niemcy

Reprezentowane przez:
Geschäftsführer Jörg Mitzlaff
Werkstatt Digitale Demokratie
Am Friedrichshain 34
10407 Berlin
Niemcy

Kontakt

Jeśli chcesz skorzystać ze swoich praw jako użytkownik lub masz dodatkowe pytania dotyczące ochrony danych w openPetition , skontaktuj się z nami pod adresem e-mail datenschutz@openpetition.net

Pomóż nam wzmocnić uczestnictwo obywateli. Chcemy, aby twoja petycja przyciągnęła uwagę i pozostała niezależna.

Wesprzyj teraz