O openPetition

Zahajte petici a získejte podporu pro svůj zájem

openPetition podporuje petici při vytváření jejich petice, sběru podpisů a předávání petice příslušnému příjemci. OpenPetition navíc požaduje vyjádření od poslanců nezávisle na formálním petičním procesu. Ať už jde o údržbu klubu pro mládež, vyřazování jaderných elektráren z provozu, změnu zákona nebo výstavbu větrných turbín: Každý den zakládají uživatelé na naší platformě petice a přinášejí změny: lokálně, regionálně, celostátně a kousek po kousku také v Evropě. Více než 10 milionů lidí využívá openPetition a stávají se součástí digitální demokracie.

Team openPetition

Portrét Jörg Mitzlaff
Jörg Mitzlaff – vystudoval informatiku v Berlíně a pracoval mimo jiné jako softwarový vývojář a IT manažer ve společnostech Infoseek, eBay a idealo. Během sabaticalu v roce 2009 založil platformu openPetition. Od roku 2012 je jednatelem a spoluspolečníkem, od roku 2020 jediným akcionářem openPetition neziskové GmbH.
Portrét Jessica Seip
Jessica Seip - vede redakční tým a je odborníkem na strategie kampaní. Jako kulturní vědkyně byla několik let aktivní v rádiovém prostředí, než se přidala k openPetition. Kromě našich uživatelů se stará také o nevládní organizace a usiluje o rovnost na všech úrovních.
Portrét Anna Frey
Anna Frey - je editor specializující se na vztahy s veřejností. Podporuje uživatele v přitahování pozornosti k jejich obavám prostřednictvím tisku a kampaní na sociálních sítích.
Portrét Cai Schultz
Cai Schultz – studoval politologii ve Würzburgu, Postupimi a Lisabonu a pracuje jako redaktor v openPetition. Neziskový potenciál digitalizace chce využít v zájmu demokracie.
Portrét Tra My Lisa Nguyen
Tra My Lisa Nguyen – vystudoval americká studia a kulturní studia a po ukončení studia se stal součástí redakčního týmu openPetition. Od dětství se zabývá kulturní výměnou a věří, že demokracie musí být především inkluzivní – navržená každým, pro každého.
Portrét Dóra Simon
Dóra Simon - je editorem openPetition. Jako politoložka chce působit způsobem blízkým lidem a přispívat k posilování přímo-demokratických prvků a podpoře občanské angažovanosti.
Portrét Jacqueline Neuwerth
Jacqueline Neuwerth - studoval kulturu-jazyk-média a pracoval v oblasti public relations pro kulturní instituce v Německu i v zahraničí. Jako redaktorka openPetition by ráda motivovala lidi k aktivní účasti na politickém dění a utvářela tak společnou budoucnost Evropy.
Portrét Jonas Hantelmann
Jonas Hantelmann - je vývojář softwaru na openPetition. Předtím školil jako IT specialista na vývoj aplikací a vyučoval ICT na škole v Ghaně.
Portrét Steven von Roden
Steven von Roden - Po studiu Business Information Systems v Drážďanech se vývojář softwaru přestěhoval do Berlína. Zde upřednostňuje práci s open source softwarem a je ohromen (hudební) rozmanitostí města.
Portrét Hannah Schwarz
Hannah Schwarz – vyškolený jako IT specialista pro vývoj aplikací a od srpna 2020 pracuje jako webový vývojář ve společnosti openPetition. Je dobrovolníkem v nestranickém proevropském sdružení a přeje si, aby Evropa byla srozumitelnější. Hannah je momentálně na mateřské dovolené.
Portrét Jochen Taeschner
Jochen Taeschner - studoval informatiku na Humboldtově univerzitě v Berlíně. Je přesvědčen, že sociální participace nesmí selhat kvůli digitálním překážkám. Proto spolupracuje s openPetition na jejím dlouhodobém zlepšování.
Portrét Karina Taubert
Karina Taubert - studoval angličtinu a informatiku na Humboldtově univerzitě v Berlíně. Je nadšená z intuitivní použitelnosti a přehledného kódu v softwaru, který lidem skutečně pomáhá. Od listopadu 2020 je součástí týmu openPetition jako web developer.
Ralf Engelmann - je čestným správcem systému pro openPetition. Zejména se zavazuje k ochraně soukromí a dat. Na plný úvazek pracuje v internetovém preisvergleichsportalu.

Děkujeme našim bývalými kolegy z openPetition.

Mise openPetition a jak chceme dosáhnout našich cílů

Usnadněte politiku - Radíme a podporujeme předkladatele petic, aby všichni openPetitionen mohli rozvíjet svůj maximální účinek - jinými slovy: aby tam příslušný příslušný parlament dosáhl a byl tam zpracován.

Zviditelněte politiku - Dbáme na to, že politici vědí, co lidé pohybující se ve svém volebním obvodě. Vyvinuli jsme radar volební obvod.

Usnadněte srozumitelnost politiky - Pokud se petice dosáhne openPetition kvórum, žádáme příslušné parlament, že všichni zvolení zástupci kraje s cílem, aby se vyjádřil.

Posílit petiční právo - Politicky vedeme kampaň za účinnější podání petice. Za tímto účelem hovoříme s politiky a správou v petičních výborech v Německu na federální a státní úrovni a v Evropě.

Přineste petice parlamentům v celé Evropě - Chceme otevřít možnosti petičního práva online i v jiných evropských zemích a pomoci občanům řešit jejich obavy politickým zástupcům prostřednictvím online účasti.

Modernizace parlamentní demokracie - Chceme aktuální online právo na iniciativu a požadujeme, aby bylo vyslechnuto a konzultováno o nových, naléhavých obavách občanů v parlamentech a specializovaných výborech.

Pro dosažení těchto cílů je openPetition zapojena do různých sítí, aliancí a iniciativ.

Principy a hodnoty

Neutralita a demokratické hodnoty - openPetition je politicky neutrální: nezamýšlíme ovlivňovat politické mínění ani podporovat politické strany. Žádná peticeanfragen ani doporučení pro partnerské nevládní organizace neodrážejí náš názor, ale ukazují pestrou kombinaci názorů - bez ohledu na to, odkud pocházíte nebo čemu věříte. Protože chceme povzbudit konstruktivní politické debaty, věnujeme pozornost našemu dodržování Podmínky použití: Rasismus, misantropie a diskriminace u nás nemají místo. Vyzýváme všechny, aby za spravedlivých okolností zasahovali. Považujeme rozmanitost názorů za obohacení běžných demokratických diskursů.

Ochrana osobních údajů - Digitální demokracie může fungovat pouze tehdy, jsou-li osobní údaje v bezpečí před nekontrolovaným přístupem státu a soběstačnými ekonomickými zájmy. Pokud algoritmy ovlivňují tvorbu politických názorů, musí být transparentní a snadno pochopitelné. Občané si musí neustále udržovat kontrolu nad svými daty a algoritmy zpracování dat. Při shromažďování údajů je třeba brát v úvahu právo zapomenout. Jako nevládní občanská organizace chceme podporovat myšlenku digitální demokracie a chránit vaši politickou stopu na naší platformě.Přečtěte si naše zásady ochrany osobních údajů.

Charta der Vielfalt diverzita – na openPetition management diverzity přesahuje čistou politiku rovnosti a antidiskriminace: diverzita pro nás znamená brát v úvahu lidi s nestejným životopisem. Pro nás je důležité, zda budoucí zaměstnanci sdílejí naše hodnoty a naše demokratické poslání. To je předpokladem toho, aby se na naší platformě mohl zapojit každý bez ohledu na pohlaví, úroveň vzdělání, věk, národnost a svůj politický názor v rámci našeho demokratického řádu.

Jsme dobročinní

openPetition vznikla z dobrovolné iniciativy Jörga Mitzlaffa a je online od dubna 2010. V červenci 2012 založili partneři Jörg Mitzlaff a Campact eV neziskovou organizaci openPetition GmbH. Zakladatel Jörg Mitzlaff je od roku 2020 jediným akcionářem openPetition gGmbH. Pro rok 2021 plánujeme převést gGmbH na neziskové správcovství . Berlínský daňový úřad pro korporace I uznává, že openPetition gGmbH slouží neziskovým účelům z důvodu podpory vzdělávání, podpory demokratické vlády a podpory občanské angažovanosti v souladu s nejnovějším oznámením o výjimce ze dne 24. ledna 2019.

Pracujeme nezávisle

  • openPetition je politicky neutrální. Témata na platformě pokrývají celé demokratické politické spektrum. openPetition nepřebírá požadavky a vyjádření petic za své – to platí i pro petiční doporučení.
  • Zavázali jsme se pouze k našim podmínkám používání , pokud jde o povolený obsah na našich stránkách. Podmínky používání vycházejí ze základních demokratických práv a hodnot naší společnosti a neustále se rozvíjejí v dialogu s našimi uživateli.
  • Nezávislost obsahu openPetition je zajištěna naší společenskou smlouvou.
  • Finanční nezávislost je pro nás důležitá. Proto pro nás vládní fondy nebo stranické dary nepřicházejí v úvahu. Děkujeme Campactu. eV za finanční podporu v prvních letech openPetition. Vybrané nevládní organizace mohou inzerovat své petice na openPetition pomocí reklamního modelu. Platnost reklamního modelu skončí nejpozději v roce 2024.
  • Více než 100 000 oddaných občanů již podporuje práci openPetition jednorázovým darem nebo pravidelným příspěvkem .

Aktuální petice

zobrazit všechny petice

Pomozte posílit občanskou účast. Chceme, aby vaše obavy byly vyslyšeny a zůstaly nezávislé.

Povýšte nyní