Veel openPetition kohta

Alustage petitsiooniga ja saate oma mure jaoks toetust

openPetition toetab petitsiooni esitajaid petitsiooni koostamisel, allkirjade kogumisel ja petitsiooni vastavale adressaadile esitamisel. Lisaks nõuab openPetition parlamendiliikmetelt avaldusi ametlikust petitsiooniprotsessist sõltumatult. Olgu see noorteklubi ülalpidamine, tuumaelektrijaamade tegevuse lõpetamine, seaduse muutmine või tuuleturbiinidele ehitamine: iga päev esitavad kasutajad meie platvormil petitsioone ja edendavad muutusi: kohalikul, piirkondlikul, üleriigilisel ja vähehaaval ka Euroopas. Rohkem kui 10 miljonit inimest kasutavad teenust openPetition ja saavad digitaalse demokraatia osaks.

openPetitioni meeskond

Jörg Mitzlaff portree
Jörg Mitzlaff – õppis Berliinis arvutiteadust ning töötas muu hulgas tarkvaraarendaja ja IT-juhina ettevõtetes Infoseek, eBay ja idealo. 2009. aasta hingamispuhkuse ajal asutas ta platvormi openPetition. Alates 2012. aastast on ta olnud openPetition non-profit GmbH tegevdirektor ja kaaspartner, alates 2020. aastast ainuosanik.
Jessica Seip portree
Jessica Seip – juhib toimetust ja on kampaaniastrateegiate ekspert. Kultuuriteadlasena tegutses ta raadiomaastikul mitu aastat, enne kui liitus OpenPetitioniga. Lisaks meie kasutajatele hoolitseb ta ka vabaühenduste eest ja on pühendunud võrdõiguslikkusele kõigil tasanditel.
Anna Frey portree
Anna Frey – on suhtekorraldusele spetsialiseerunud toimetaja. See toetab kasutajaid ajakirjandustöö ja sotsiaalmeedia kampaaniate kaudu oma muredele tähelepanu tõmbamisel.
Cai Schultz portree
Cai Schultz – õppis politoloogiat Würzburgis, Potsdamis ja Lissabonis ning töötab toimetajana OpenPetitionis. Ta soovib kasutada digitaliseerimise mittetulunduslikku potentsiaali demokraatia huvides.
Tra My Lisa Nguyen portree
Tra My Lisa Nguyen – õppis Ameerika- ja kultuuriteadust ning sai pärast kooli lõpetamist osa openPetitioni toimetuse meeskonnast. Ta on lapsepõlvest saati osalenud kultuurivahetuses ja usub, et demokraatia peab eelkõige olema kaasav – kõigi loodud, igaühe jaoks.
Dóra Simon portree
Dóra Simon – on openPetitioni toimetaja. Politoloogina soovib ta töötada rahvalähedaselt ning aidata kaasa otsedemokraatlike elementide tugevdamisele ja kodanikuaktiivsuse edendamisele.
Jacqueline Neuwerth portree
Jacqueline Neuwerth - õppis kultuuri-keele-meediat ja töötas Saksamaa ja välismaiste kultuuriasutuste avalike suhete alal. OpenPetitioni toimetajana soovib ta motiveerida inimesi aktiivselt poliitilistes sündmustes osalema ja seeläbi kujundama Euroopa ühist tulevikku.
Jonas Hantelmann portree
Jonas Hantelmann - on openPetitioni tarkvaraarendaja. Enne seda koolitas ta Ghana koolis rakendusarenduse IT-spetsialistina ja õpetas ICT-d.
Steven von Roden portree
Steven von Roden - Peale äriinfosüsteemide õppimist Dresdenis kolis tarkvaraarendaja Berliini. Siin eelistab ta töötada avatud lähtekoodiga tarkvaraga ja talle avaldab muljet linna (muusikaline) mitmekesisus.
Hannah Schwarz portree
Hannah Schwarz – saanud IT-spetsialisti koolituse rakenduste arendamiseks ja töötanud veebiarendajana OpenPetitionis alates 2020. aasta augustist. Ta töötab vabatahtlikuna parteivabas Euroopa-meelses ühenduses ja soovib muuta Euroopat paremini mõistetavaks. Hannah on praegu lapsehoolduspuhkusel.
Jochen Taeschner portree
Jochen Taeschner – õppis arvutiteadust Berliini Humboldti ülikoolis. Ta on veendunud, et sotsiaalne osalus ei tohi digitaalsete takistuste tõttu ebaõnnestuda. Seetõttu töötab ta koos openPetitioniga, et seda pikemas perspektiivis täiustada.
Karina Taubert portree
Karina Taubert – õppis inglise keelt ja arvutiteadust Berliini Humboldti ülikoolis. Ta on entusiastlik tarkvara intuitiivsest kasutatavusest ja puhtast koodist, mis inimesi tõeliselt aitab. Alates 2020. aasta novembrist on ta olnud osa openPetitioni meeskonnast veebiarendajana.
Ralf Engelmann - on openPetition süsteemi administraator. Ta on eriti pühendunud privaatsusele ja andmemajandusele. Täiskohaga töötab ta hinnavõrdlus-veebisaidil.

Suur tänu meie endistele kolleegidele saidilt openPetition.

openPetition-missioon ja kuidas me tahame oma eesmärke

Muutke poliitika lihtsamaks - Nõustame ja toetame petitsioonide esitajaid, et kõik openPetitioni kasutajad saaksid maksimaalse efekti saavutada - teisisõnu: petitsioon jõuab vastavasse parlamenti arutelusse

Muutke poliitika nähtavamaks - Me hoolitseme selle eest, et poliitikud teaksid, mis huvitab kodanikke nende valimisringkonnas. Selle jaoks oleme arendanud ringkonnaradai.

Muutke poliitika arusaadavamaks - Kui petitsioon jõuab openPetitioni kvoorumisse , palume vastaval parlamendil, st kõigil piirkonna valitud esindajatel, arvamust avaldada.

Tugevdada petitsiooni esitamise õigust - Oleme poliitiliselt motiveeritud efektiivsema petitsiooni süsteemi loomiseks. Selleks räägime poliitikute ja administratiivsete ametkondadega Saksamaal nii föderaalsel, liidumaa kui Euroopa tasandil.

Esitage petitsioone parlamentidele üle Euroopa. - Tahame avada petitsiooniõiguse võimalused veebis ka teistes Euroopa riikides, et aidata kodanikel veebipõhise osalemise kaudu pöörduda oma poliitiliste esindajate poole.

Parlamentaarse demokraatia ajakohastamine - Soovime ajakohastatud veebipõhist algatusõigust ja nõuame, et parlamendis ja erikomisjonides võetaks ärakuulamisõigus ja konsulteeritaks uute kiireloomuliste probleemidega otse kodanikega.

Nende eesmärkide saavutamiseks tegeleb openPetition mitme võrgustiku, liidu ja algatusega

Põhimõtted ja väärtused

Neutraalsus ja demokraatia väärtused - openPetition on poliitiliselt neutraalne: me ei kavatse mõjutada poliitilist arvamust ega toetada erakondi. Mis tahes petitsioonid ja soovitused valitsusvälistele partnerorganisatsioonidele ei kajasta meie vaatenurki, vaid näitavad kodanike arvamuste kontiiniumi - hoolimata sellest, kust pärit olete või millesse usute. Kuna tahame julgustada konstruktiivseid poliitilisi arutelusid, pöörame tähelepanu oma kasutustingimustele : rassismil, misantroopial ja diskrimineerimisel pole siin kohta. Kutsume kõiki üles sekkuma. Me näeme arvamuste mitmekesisust kui ühiste demokraatlike diskursuse rikastamist.

Privaatsus - Digitaaldemokraatia saab toimida ainult siis, kui isikuandmed on kaitstud riigipoolse juurdepääsu ja majandushuvide eest. Kui algoritmid mõjutavad poliitilise arvamuse kujundamist, tuleb need muuta läbipaistvaks ja hõlpsasti mõistetavaks. Kodanikud peavad kogu aeg säilitama kontrolli oma andmete ja andmetöötlusalgoritmide üle. Andmete kogumisel tuleb arvesse võtta õigust andmed "unustada". Valitsusvälise kodanikuorganisatsioonina soovime toetada digitaalse demokraatia ideed ja kaitsta Teie poliitilist jalajälge meie platvormil. Loe meie privaatsustingimusi.

Charta der Vielfalt mitmekesisus – OpenPetitionis ulatub mitmekesisuse haldamine puhtast võrdõiguslikkuse ja diskrimineerimisvastasest poliitikast kaugemale: mitmekesisus tähendab meie jaoks ebaühtlase CV-ga inimestega arvestamist. Meie jaoks loeb see, kas tulevased töötajad jagavad meie väärtusi ja demokraatlikku missiooni. See on eelduseks, et meie platvormil saaks meie demokraatliku korra raames kaasa lüüa kõik, sõltumata soost, haridustasemest, vanusest, rahvusest ja oma poliitilistest seisukohtadest.

Oleme mittetulundusühing

OpenPetition tekkis Jörg Mitzlaffi vabatahtlikul algatusel ja on olnud võrgus alates 2010. aasta aprillist. 2012. aasta juulis asutasid partnerid Jörg Mitzlaff ja Campact eV mittetulundusühingu openPetition GmbH. Asutaja Jörg Mitzlaff on alates 2020. aastast olnud openPetition gGmbH ainuaktsionär. Aastaks 2021 plaanime muuta gGmbH mittetulunduslikuks korrapidajaks . Berliini ettevõtete maksuamet tunnistab, et openPetition gGmbH teenib mittetulunduslikke eesmärke hariduse edendamise, demokraatliku valitsemise ja kodanikuaktiivsuse edendamise tõttu vastavalt viimasele, 24. jaanuaril 2019 avaldatud maksuvabastuse teatisele.

Me oleme iseseisvad

  • openPetition on poliitiliselt neutraalne. Platvormil olevad teemad hõlmavad kogu demokraatliku poliitilise spektri. OpenPetition ei võta petitsioonide nõudeid ja väiteid omaks – see kehtib ka petitsioonisoovituste kohta.
  • Aktsepteeritava sisu osas oleme pühendunud ainult oma kasutustingimustele Kasutustingimused põhinevad ühiskonna demokraatlikel õigustel ja väärtustel ning neid arendatakse pidevalt dialoogis meie kasutajatega.
  • openPetitioni sisuline sõltumatus on läbi meie ühiskondliku lepingu tagatud.
  • Meie jaoks on oluline rahaline sõltumatus. Seetõttu ei tule valitsuse raha või erakondade annetused meie jaoks kõne alla. Täname Campacti. eV rahalise toetuse saamiseks OpenPetitioni algusaastatel. Valitud valitsusvälised organisatsioonid saavad oma petitsiooniga seotud muresid avaldada saidil openPetition, kasutades reklaamimudelit. Reklaamimudel aegub hiljemalt 2024. aastal.
  • Üle 100 000 pühendunud kodaniku toetab juba openPetitioni tööd ühekordse annetusega või tavalise panusega .

Praegused petitsioonid

näita kõiki petitsioone

Aidake tugevdada kodanikuosalust. Tahame teha Teie mured kuuldavaks, jäädes samas iseseisvaks.

Annetage nüüd