Περιοχή: Gemeinden beidseits der Sense
Επιτυχία
Περιβάλλον

Erhalt der Senseparkplätze Sodbach und Ruchmühle

Ο αναφέρων δεν είναι δημόσιος
Η αναφορά απευθύνεται σε
Regierungsrat des Kantons Bern
2.870 Υποστηρικτές
Η αναφορά συνέβαλε στην επιτυχία
 1. Ξεκίνησε 2017
 2. Η συλλογή ολοκληρώθηκε
 3. Υποβληθέντα
 4. Διάλογος
 5. Επιτυχία

Η αναφορά ήταν επιτυχής!

Der Kanton Bern plant, das Gebiet der ehemaligen Schiessplätze im Sensegraben von der Armasuisse zu kaufen und zu revitalisieren, was mit der Aufhebung eines grossen Teils der Parkplätze und dem Rückbau der bestehenden Toiletten- und Entsorgungsanlagen verbunden wäre.

Wir forden den Verzicht sowohl auf die Aufhebung der Parkplätze als auch auf den Rückbau der Infrastruktur.

Αιτιολόγηση

Die heutige Situation hat sich über Jahrzehnte in der Praxis bewährt. Die Parkplätze werden von Erholungssuchenden rege benützt und sind als Ausgangspunkt für Badegäste und Naturgeniesser äusserst beliebt. Die vorhandenen einfachen Toiletten- und Entsorgungsanlagen tragen zu einer sauberen Umwelt in diesem Naturschutzgebiet bei. Die Belastung durch die Besucher beschränkt sich dank der Parkplätze auf etwa 5% des Senselaufes, die restlichen 95% bleiben als Naturschutzgebiet wie bisher erhalten.

Σας ευχαριστούμε για την υποστήριξή σας

Νέα

 • Korrektur Sitzungsdatum

  στον/-ην/-ο 21.12.2020

  Leider hat sich im Bericht ein Fehler eingeschlichen: Die erwähnte Sitzung fand nicht am 8. 12. 2020, sondern am 19.11.2020 statt. Alle übrigen Informationen sind korrekt.

 • Korrektur Sitzungsdatum

  στον/-ην/-ο 21.12.2020

  Leider hat sich im Bericht ein Fehler eingeschlichen: Die erwähnte Sitzung fand nicht am 8. 12. 2020, sondern am 19.11.2020 statt. Alle übrigen Informationen sind korrekt.

 • Variantenauswahl durch den Projektausschuss

  στον/-ην/-ο 18.12.2020

  Liebe Mitunterzeichnende und Interessierte

  Am 8. Dezember 2020 traf sich der Projektausschuss in der Aula des OSZ Schwarzenburg zur Beschlussfassung.
  Bei allen Beteiligten war grosses Engagement zur Findung einer guten Lösung spürbar.

  Die gewählte Projektvariante regelt die Renaturierung und die Verteilung der Parkplätze gemäss Variante 3b (Karte Homepage vom 31.8.2020).

  In beiden Kantonen soll gleichzeitig und koordiniert das offizielle Verfahren zur Bewilligung durchgeführt werden. Da die eigentlichen Renaturierungsarbeiten auf Berner Kantonsgebiet stattfinden werden, braucht es im Berner Verfahren einen Wasserbauplan. Ein solches Verfahren dauert in der Regel mehrere Jahre, dafür sind nachher sowohl die Parkplätze als auch die Renaturierungsmassnahmen... παρακάτω

Συζήτηση

Naherholungsgebiet für die Bevölkerung von Schwarzenburg und angrenzende freiburgische Gemeinden. Bestehende Besucherlenkung (Parkplatzmöglichkeit) Bestehende Hygieneinfrastruktur (Sodbach WC) Bestehende Abfallentsorgung (durch Gemeinde) Keine zusätzliche Kosten für Revitalisierung und damit Wegfall eines wichtigen Treffpunktes für erholungssuchende und Familien

Keine Contras!!!! Es muss nicht immer alles schöne verboten werden in diesem Land!!!

Βοήθεια για την ενίσχυση της συμμετοχής των πολιτών. Θέλουμε, να ακούσουμε τα αιτήματα σας παραμένοντας ανεξάρτητοι.

Προωθήστε τώρα

openPetition είναι να κάνει μια ελεύθερη και μη κερδοσκοπικού πλατφόρμα πάνω στην οποία οι πολίτες μια κοινή ανησυχία στο κοινό, να οργανώσει και συμμετάσχει σε διάλογο με την πολιτική.

Διεθνές openPetition