Region: Bulgaria
Environment

За живи и опазени дюни

Petition is directed to
Народно събрание на България
202 supporters

Collection finished

202 supporters

Collection finished

  1. Launched June 2023
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Преди дюните да се превърнат в нарицателно за хотелски комплекси, ресторанти и други,  те са били оазис на биоразнообразие на границата между морето и горите. Дюните все още са живи на малкото места по Черноморието ни, които не са разорани и бетонирани. 
Дюните не са само пясък. Те са места, където трите стихии - морето, земята и вятъра създават удивителни форми, които в течение на вековете се превръщат в уникални, но и силно уязвими екосистеми. Дюните са средището, което обединява в неповторим комплекс не само крайбрежната ивица, но и природата далеч от плажа - горите, устията на реките, поляните и скалите. 
Дюните са единствен дом за дъждосвирците, пясъчните лилии, важно място за сухоземните костенурки и балканска чесновница. Освен това, те регулират ерозията и предпазват населените места от влиянията на морските бури и ветрове.
Дюните са пазителите на бреговете.  
Според Конституцията на Република България, дюните са изключителна държавна собственост и на територията им са позволени единствено дейности  за тяхното опазване или възстановяване. Но вместо това да гарантира защитата им, всъщност се превръща в главен мотив различни инвеститори да се опитват да доказват десетилетия наред как “дюните не са дюни”. 
Ние, от Българска фондация Биоразнообразие работим от дълги години за опазването на тези ценни местообитания и видовете, които зависят от тях. Въпреки това, все още два вида дюни не са включени в Закона за устройство на Черноморското крайбрежие и инвеститори се възползват, за да твърдят, че дюните не са дюни. 
Затова сега имаме нужда от вас!

Reason

Помогнете ни да поискаме всички видове дюни да бъдат защитени  в цялото им многообразие и  по време на целия им живот - от раждането им край морския бряг до обрастването им с дървесна растителност.
Настояваме в Закона за устройство на черноморското крайбрежие (ЗУЧК) дюните да бъдат защитени всеобхватно и да бъдат определяни, съгласно определението за дюни на Натура 2000.
За да се любуваме на живи пясъци, а не на сив бетон край морето.

Link to the petition

Image with QR code

Tear-off slip with QR code

download (PDF)

Not yet a PRO argument.

No CONTRA argument yet.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now