Region: Merelbeke
Environment

IJsenbroek: een nieuw en groot natuur-en familiepark voor Merelbeke

Petition is directed to
Gemeentebestuur Merelbeke
172 supporters

Collection finished

172 supporters

Collection finished

  1. Launched December 2022
  2. Collection finished
  3. Prepare submission
  4. Dialog with recipient
  5. Decision

Wij vragen dat de gemeente uitvoering geeft aan een structurele groenvoorziening van formaat in het verstedelijkt centrum van Merelbeke. Het gebied IJsenbroek, grenzend aan de Roskamstraat, beslaat een oppervlakte van 15 ha en dient als een robuuste en ecologische groene parkruimte uitgebouwd te worden.

Reason

De sterke verstedelijking in het centrum van Merelbeke is een feit. De verdichting en het toenemend verkeer brengen een gezonde woonomgeving in het gedrang. Om de leefkwaliteit duurzaam te verbeteren is een groot natuur- en familiepark noodzakelijk als tegengewicht.

Nood aan een natuur-en familiepark in het overbevolkte centrum

Het aantal inwoners van Merelbeke groeit sterk en de woonentiteiten in de appartementen worden steeds kleiner.

De behoefte aan kwalitatieve buitenruimte in de onmiddellijke woonomgeving is levensnoodzakelijk.

IJsenbroek, als natuur- en familiepark voor jong en oud, is hier de oplossing, net zoals het Liedemeerspark in Flora. IJsenbroek wordt dan een trekpleister voor de omwonenden én bij uitbreiding alle Merelbekenaren, met niet enkel wandel- en speelruimte, maar met een rijke natuurervaring met hooiland, een ecologische pluktuin, een boomgaard, een waterlandschap en een dierenweide of vogelasiel.

Thank you for your support, N-VA Merelbeke from Merelbeke
Question to the initiator

Link to the petition

Image with QR code

Tear-off slip with QR code

download (PDF)

News

Er is al veel te weinig groen, we denken aan kinderen, kleinkinderen... We zien niets anders meer dan, PLASTIEK GRAS en BETON.Een stukje grond en direct een appartement daarop. Mooi hè. Ze moesten beschaamd zijn. 😡

Dit is allemaal privé eigendom. De mensen onteigenen kan niet het doel zijn, zeker omdat dit reeds groenzone is. Het kan niet de bedoeling zijn om de rust die er nu is, te verstoren door dit gebied openbaar te maken. We zien al genoeg hoe zorgzaam de mens omgaat met de natuur. Ga eens langs via alle trage wegen met een vuilniszak, je zal zien hoe snel hij vol zit. Dit is het geval aan de trage weg achter action, de ingang van jullie park.

Help us to strengthen citizen participation. We want to support your petition to get the attention it deserves while remaining an independent platform.

Donate now